Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

14/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 8, 9 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

15/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Vũ Thị Roan, xã An Thủy, huyện Ba Tri

15/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Ngô Văn Thạn,h xã An Thủy, huyện Ba Tri

15/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng cơ khí Lê Thành Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri

15/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Giồng Quéo, xã An Ngãi Tây; Ấp 7, 9 xã An Thủy 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

13/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Định Nhơn, Thanh Hưng, Thanh Thủy, xã Định Thủy

14/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp Phước Tân, xã Bình Khánh

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phủ, Mỹ Đức, xã Hương Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

13/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Thanh Hải, xã Bình Thới

13/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 6, 7, 8 xã Lộc Thuận; Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung; Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp 4 xã Bình Thới

13/6/2022

9:10 - 10:10

NTCN Võ Văn Hiền, xã Bình Thới

13/6/2022

10:20 - 11:20

NTCN Dương Văn Sang, xã Bình Thới

13/6/2022

13:00 - 13:40

NTCN Huỳnh Thanh Tuấn, xã Bình Thới

13/6/2022

14:00 - 14:40

NTCN Nguyễn Thành Nam, xã Định Trung

13/6/2022

15:10 - 16:10

NTCN Nguyễn Văn Trung, xã Phú Long

14/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Lê Văn Xem, xã Thừa Đức

14/6/2022

8:00 - 9:30

NTCN Kiều Duy Cường, xã Phú Long

14/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Lộc Thuận

14/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Võ Tấn Phát, xã Thừa Đức

14/6/2022

9:50 - 11:00

NTCN Nguyễn Văn Phúc, xã Bình Thới

14/6/2022

10:10 - 11:00

NTCN Nguyễn Thị Hạnh, xã Thừa Đức

14/6/2022

13:00 - 14:00

NTCN Đặng Văn Đồng, xã Thừa Đức; NTCN Phan Hùng Kiệt, xã Thạnh Phước

14/6/2022

14:10 - 15:00

NTCN Nguyễn Thanh Dũng, xã Thạnh Phước

14/6/2022

14:10 - 15:10

NTCN Phạm Văn Hoàng, xã Thừa Đức

14/6/2022

15:10 - 16:00

NTCN Phạm Hoàng Long, xã Thừa Đức

14/6/2022

15:20 - 16:20

NTCN Đặng Quốc Chí Linh, xã Thừa Đức

14/6/2022

16:10 - 17:00

DNTN Vĩnh Phú, xã Thừa Đức

15/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Hồng Hải, xã Bình Thắng

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 6 xã Thạnh Phước; Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại; Ấp 8 xã Lộc Thuận; Ấp Vinh Tân, Vinh Trung, xã Vang Quới Đông

15/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Nguyễn Hoàng Quốc, xã Bình Thắng

15/6/2022

10:10 - 11:30

NTCN Lê Nhật Biên, xã Bình Thắng

15/6/2022

13:00 - 14:30

NTCN Lê Văn Thâu, xã Bình Thắng

15/6/2022

14:40 - 16:10

NTCN Trang Minh Quang, xã Bình Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

13/6/2022

7:30 - 11:00

CSNĐ Nguyễn Văn Mộng ấp An Hội A, xã An Thuận; CSNT Phan Văn Phận ấp Giao Hòa, xã Giao Thạnh

13/6/2022

13:00 - 17:00

CSNĐ Lê Thị Hoàng ấp Giao Hòa, xã Giao Thạnh

14/6/2022

7:30 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Hùng ấp An Huề, xã An Qui

14/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Qúi Đức, xã Qưới Điền; Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú

14/6/2022

13:00 - 17:00

CSNT Huỳnh Văn Hảnh ấp An Định, xã An Nhơn

15/6/2022

7:30 - 11:00

CSNT Bùi Văn Hồng ấp An Hòa, xã Mỹ An

15/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 1, TT Thạnh Phú; Ấp Giao Lợi, xã Giao Thạnh

15/6/2022

10:00 - 17:00

CSNT Nguyễn Thanh Toàn; CSNT Nguyễn Văn Giang, ấp An Hoà, xã Mỹ An

15/6/2022

13:00 - 17:00

Khu phố 2, TT Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 3 - ấp Phú Nhơn, TT Châu Thành; Ấp 1 xã An Khánh

14/6/2022

7:15 - 17:00

Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định; ấp 3 xã An Khánh; ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa; ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú; ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

15/6/2022

8:00 - 17:00

Xã Phú Đức; Ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc; Ấp 4, Phước Thạnh, xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

13/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Cầu Hòa, Phong Phú, xã Phong Nẫm; Ấp 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông; Ấp 5, 8, 9 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới; Ấp 1 xã Lương Hòa; Ấp Chợ xã Mỹ Thạnh

14/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Hưng Phong; Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm

15/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh

15/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm. Xí nghiệp may Tân Hào, trường THPT Nguyễn Trãi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

13/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình; Ấp Thới Định, TT Chợ Lách

14/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Sơn Lân, Sơn Long, xã Sơn Định; Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành; Ấp Quân An, An Thạnh, xã Long Thới

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Quy, xã Long Thới; Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Tân Phú, xã Sơn Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

13/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây; Ấp Tân An, xã Tân Bình

14/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc; Ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây

15/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Tây; Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung