Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

10/01/2022

7:15 - 11:15

TBA Phụng Sơn 4

10/01/2022

7:15 - 14:15

TBA Phước Sơn 2

10/01/2022

8:15 - 9:45

TBA Tân Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

06/01/2022

7:00 - 10:30

Trạm Thọ Lâm Thượng XBT, Bò sữa Nhơn Tân 2, ĐMT Gia Hội, Công ty TNHH DV TM SX Thịnh Phú, TBA Austfeed Nhơn Tân, Minh Dư 1, Minh Dư 2, Hồ Ngọc Xuân, BT Minh Vân, Thái Nguyên

06/01/2022

7:00 - 15:30

Trạm Bò sữa Nhơn Tân 1, ĐMT skylar bò sữa 1, ĐMT skylar bò sữa 2, ĐMT skylar bò sữa 3, Bò sữa Bình Định 1, Bò sữa Bình Định 2, Bò sữa Bình Định 3, Phan Minh Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

06/01/2022

7:30 - 9:30

TBA Thế Sang

06/01/2022

9:45 - 11:45

TBA Hùng Tiến

06/01/2022

13:30 - 15:30

TBA NM dăm gỗ Thành Ngân 1

07/01/2022

7:30 - 9:30

TBA Vĩnh Hoà

07/01/2022

9:45 - 12:15

TBA Vĩnh Thái

07/01/2022

13:30 - 15:30

TBA Vĩnh Định

08/01/2022

6:30 - 17:30

TBA tinh bột sắn Đồng Tâm 1, TBA ĐMT Hiệp Thành, TBA ĐMT Quỳnh Anh, TBA gạch ngói Tà Súc, TBA gạch Vĩnh Thạnh, TBA An Ngoại, TBA Vĩnh Định,

09/01/2022

8:00 - 11:00

TBA Kho bạc nhà nước Vĩnh Thạnh, TBA Vĩnh Hảo 1, TBA Định Bình 3, TBA Định Thiền, TBA Thác Hải, TBA L5, TBA L3, TBA Định Nhì, TBA Bưu cục Định Bình, TBA Định Bình 1, TBA Định Tố, TBA Trung tâm huyện, TBA Ba Na, TBA TT y tế Vĩnh Thạnh, KDC thị trấn Vĩnh Thạnh

10/01/2022

7:30 - 9:30

TBA An Nội

10/01/2022

9:45 - 12:15

TBA Định Tố

10/01/2022

13:30 - 15:30

TBA Hòa Lạc 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

10/01/2022

7:30 - 8:45

TBA Lâm Trúc 2

10/01/2022

9:00 - 10:15

TBA nhà máy Bồng Sơn 2

10/01/2022

9:00 - 10:30

TBA Hoài Châu Bắc 1

10/01/2022

12:00 - 13:30

TBA Quán Phúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

06/01/2022

7:45 - 10:00

Trạm Hưng Tân 2

06/01/2022

13:45 - 16:00

Trạm Khu TĐC Mỹ An XBT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

06/01/2022

7:30 - 16:30

TBA Hòa Hội, Khu dân cư Cát Hanh, MTMN trang trại Hoàng Trung 1, MTMN trang trại Hoàng Trung 4, MTMN trang trại Hoàng Trung 2, MTMN trang trại Hoàng Trung 3, ĐMT Tuấn Ngọc, ĐMT Hùng Ngọc, Bình Phú, DN Phú Hòa, Khai thác đá Núi Trãi

07/01/2022

7:15 - 10:15

TBA Tùng Chánh 2, Kinh tế mới Cát Lâm, Tùng Chánh 4, ĐMT JMJ, ĐMT APN, Xử lý rác thải,

07/01/2022

7:15 - 12:15

TBA Tùng Chánh 1

10/01/2022

7:15 - 16:00

TBA Phú Gia

10/01/2022

7:45 - 14:15

Trạm Thắng Kiên 2, Hòa Đại 3