Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

13/01/2022

7:45 - 11:00

TBA Én Việt

13/01/2022

13:45 - 16:15

TBA Ô tô Dũng Tiến

14/01/2022

7:45 - 10:15

TBA DVBC Viễn thông

14/01/2022

13:45 - 16:15

TBA Viện kiểm sát

17/01/2022

7:45 - 10:15

TBA Nhà máy phụ tùng ôtô

17/01/2022

13:45 - 16:15

TBA Thiên phúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

15/01/2022

7:15 - 11:15

TBA UB Phước Nghĩa, TBA Phước Nghĩa 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

13/01/2022

8:00 - 9:30

Trạm Gạch Hà Linh

13/01/2022

10:00 - 12:00

Trạm Gạch Vân Canh

13/01/2022

14:00 - 16:00

Trang phục ngoài trời CPPC

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

13/01/2022

7:00 - 15:00

TBA Gò Đình XBT

13/01/2022

7:00 - 17:00

Trạm An Thái 5

13/01/2022

7:30 - 8:40

TBA Nhơn Hưng 3

13/01/2022

9:10 - 11:22

Trạm Hoa Sen 1

14/01/2022

7:00 - 14:15

TBA Gò Nà XBT, Thọ Tân Bắc 1 XBT

14/01/2022

7:30 - 8:40

ĐMT SWE, Công ty TNHH SXTM GMT, TBA GMT 2, Gia Thịnh

14/01/2022

9:10 - 10:20

Trạm Hòa Phát Gia Lai

14/01/2022

10:30 - 11:40

Trạm Hoàng Phong

14/01/2022

13:40 - 14:50

TBA Vĩnh Thịnh

14/01/2022

15:20 - 16:40

CN Lâm nghiệp 19 (Cty Phước Tấn)

15/01/2022

7:00 - 12:30

Xưởng sửa máy bay 2

15/01/2022

7:30 - 8:40

K1

15/01/2022

9:00 - 10:10

Nhà che máy bay

15/01/2022

10:10 - 11:20

Xưởng sửa máy bay

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

15/01/2022

7:30 - 11:00

TBA ĐMT Llucim, TBA ĐMT Minh Nhật, TBA ĐMT An Phước Lợi VT, TBA ĐMT Thanh Thúy, TBA Núi Đá, TBA Xăng dầu, TBA Tây Thuận 2, TBA Tây Thuận, TBA Đồng Trại, TBA Tây Thuận 4, TBA bơm Tiên Thuận, TBA Cầu Cổng, TBA Định Xuân, TBA Định Quang, TBA bơm Định Quang, TBA Định Bình 2, TBA Dốc Tum, TBA Hà Nhe 1, TBA Hà Nhe 2, TBA Tây Thuận 3, TBA Cầu Cổng 2, TBA Tiên Thuận 2, TBA Thành Ngân 4, TBA Thành Ngân 3, TBA Nhà văn hóa, TBA Xóm 9, TBA Xóm 10, TBA Xóm 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

14/01/2022

7:45 - 10:15

TBA Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

13/01/2022

7:30 - 8:45

Trạm Vạn Thiết, Mỹ Trang

13/01/2022

13:45 - 15:00

TBA Thuận An XBT, Thuận An 2

17/01/2022

7:15 - 8:45

Trạm Chánh Giáo, Chánh Giáo 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

13/01/2022

7:15 - 8:30

TBA Hai Bà Trưng 2

13/01/2022

7:15 - 9:15

TBA Mỹ Lộc 4, TBA 180 kVA Nguyễn Tử Các - K6 Tam Quan

14/01/2022

8:00 - 10:00

TBA Lương Sơn

14/01/2022

9:00 - 10:30

TBA Thiện Chánh 4

14/01/2022

9:30 - 11:30

TBA Kinh te moi

14/01/2022

11:00 - 12:30

TBA Thiện Chánh 3

14/01/2022

13:30 - 15:00

TBA Trường Xuân tây

16/01/2022

7:00 - 9:00

TBA Ngọc Sơn Bắc, TBA Ngọc Sơn Bắc 2, Công ty CP Tập đoàn Telin, Công ty TNHH Hoàng Khanh

16/01/2022

7:00 - 12:00

Nhà máy may Ngọc Sơn

17/01/2022

8:30 - 10:00

TBA Lại Khánh

17/01/2022

10:45 - 12:15

TBA Trung Luong

17/01/2022

14:00 - 15:30

TBA An Hậu Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

15/01/2022

8:30 - 10:30

TBA Long Khánh, TBA Vạn Long