Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

14/3/2023

7:15 - 15:45

Ngô Văn Sở

14/3/2023

7:45 - 10:15

TBA xử lý nước thải Nhơn Bình 2

15/3/2023

7:15 - 15:45

Mộc Ngô Mây; Trần Thị Kỷ

15/3/2023

7:45 - 10:15

TBA đô thị Phú Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

13/3/2023

7:30 - 13:00

TBA Định Thiện Đông

14/3/2023

7:15 - 13:45

TBA Thịnh Thế

15/3/2023

7:15 - 13:45

TBA Kim Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

14/3/2023

7:00 - 8:30

TBA UB Bình Hòa

14/3/2023

7:00 - 12:00

TBA UB Bình Thuận; TBA Thuận Hạnh; TBA UB Bình Hòa; TBA Gò Chổi

14/3/2023

7:00 - 16:30

TBA Bắc Thuận Hạnh; TBA Suối Đục; TBA Thuận Hạnh 2; TBA Suối Đục 2; TBA Bơm Chà Rang

15/3/2023

7:00 - 17:00

TBA NLMT Quảng Nam; TBA NLMT KTĐ Việt Nam; TBA NLMT TĐH Đà Nẵng; TBA VLXD Tâm Tín; TBA gạch ngói Xuân Hải; TBA Nguyễn Âu; TBA Cầu Tràn; TBA Nam Giang 1; TBA Nam Giang; TBA Đồng Tràm; TBA Xóm 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

13/3/2023

7:15 - 9:00

Võ Thành Long

14/3/2023

8:00 - 14:45

Quang Trung 1

15/3/2023

7:15 - 12:45

Khu TĐC xã Mỹ Thọ; Tân Phụng 3

15/3/2023

13:45 - 15:45

NM nước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

14/3/2023

7:15 - 9:15

TBA 250 KVA Công ty TNHH rác thải Duy Anh

14/3/2023

7:15 - 11:15

TBA Ngọc Sơn

15/3/2023

7:15 - 11:00

TBA Cửu Lợi Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

13/3/2023

8:00 - 9:05

TBA Gò Đồn

13/3/2023

9:35 - 10:40

TBA truyền thanh An Lão

14/3/2023

7:45 - 8:40

TBA Phú Hữu 2

14/3/2023

9:45 - 10:40

TBA Nghĩa Nhơn

14/3/2023

13:45 - 14:40

TBA Bình Sơn

15/3/2023

7:45 - 9:10

TBA Lộc Giang

15/3/2023

13:45 - 14:40

TBA Gò Cau