Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

14/10/2021

7:15 - 10:30

Trạm Chung cư Đống Đa 1A

14/10/2021

8:15 - 11:30

Trạm Phan Đình Phùng 3

15/10/2021

7:15 - 9:45

Trạm Đào Tấn 4

15/10/2021

7:15 - 12:45

Trạm QHDC Lý Hưng

16/10/2021

6:00 - 9:45

Trạm Bãi Xép, TBA Bãi Dài, TBA Lương Sơn BD, TBA Thành Đô, TBA Life Resort, TBA Chiếu sáng QL 1D, TBA Chiếu sáng QL1D số 2, TBA Công ty Nguyễn Hoàng, TBA Resort Thanh Linh, TBA Anantara Resort, TBA Ami Resort, TBA Nguyễn Văn Lai, TBA Phan Diệu Thúy, TBA Nguyễn Ngọc Huy

16/10/2021

6:00 - 15:30

Trạm DC Bãi Xép

16/10/2021

13:00 - 17:00

Trạm Nhơn Châu, D30

18/10/2021

7:15 - 12:00

Trạm Huyền Trân 4

19/10/2021

7:15 - 12:15

Trạm Đức Thánh Trần

19/10/2021

8:00 - 15:15

Trạm Hải Minh Trong, Hải Minh Ngoài 1, Hải Minh Ngoài 3, TBA Biên phòng Hải Minh, TBA Bơm nước Hưng Thịnh

20/10/2021

7:00 - 11:30

Trạm Xóm Cổng, Miếu Hải, TĐC Miếu Hải 3, TĐC Miếu Hải 2, TĐC Miếu Hải 1, TBA Chiếu sáng 3 QL 19, TBA KĐT An Phú Thịnh 3.1

20/10/2021

7:15 - 11:45

Trạm Hai Bà Trưng 5

20/10/2021

13:15 - 16:45

Trạm Gỗ Bông Hồng

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

14/10/2021

7:15 - 16:45

Trạm Thọ Lâm Thượng XBT

15/10/2021

7:00 - 12:00

Trạm Tân Ánh Dương, Tân Ánh Dương 2

18/10/2021

7:15 - 16:45

TBA Bầu Gốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

14/10/2021

7:45 - 9:15

TBA Tân Thành 3

15/10/2021

7:15 - 10:45

TBA Tân Thành 1, TBA Tân Thành 2

15/10/2021

13:45 - 15:45

TBA An Thái 5, TBA Mỹ Lộc 4,

15/10/2021

15:00 - 16:30

TBA Cửu Lợi Tây

16/10/2021

7:00 - 11:00

TBA Đồng Soi, TBA Công Lương 2, TBA Trương Thị Thúy, TBA Võ Thị Hà,

16/10/2021

7:15 - 10:45

TBA Chòm Cát

17/10/2021

7:00 - 17:30

TBA Cty CP Invest HDB, TBA ĐMT Năng lượng xanh 4M, Cty CP Invest Solar NBC, Cty TNHH MTV Invest NBC, Cty CP Invest HTN, TBA số 3 Cty CP Đầu tư An Phát, TBA số 1 Cty CP May Tam quan, TBA số 2 Cty CP May Tam quan, TBA số 4 Cty CP Đầu tư An Phát, TBA số 5-1000KVA Cty CP công nghệ Wash HNC, TBA số 6 Cty CP Đầu tư An Phát, TBA Cty CP New Farm Quảng Nam

19/10/2021

7:30 - 12:00

TBA La Vuông, TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1)

19/10/2021

7:45 - 9:00

TBA Thạnh Xuân đông

19/10/2021

13:45 - 15:15

TBA Cẩn Hậu

19/10/2021

15:45 - 16:45

TBA Ngọc Sơn Bắc

20/10/2021

7:15 - 10:45

TBA Mỹ Bình 4, TBA Lương Thọ 2, TBA Mỹ Bình 3, TBA Cấp nước Mỹ Bình (UBND xã TQB)

20/10/2021

7:15 - 9:15

TBA Đệ Đức 4, TBA Đệ Đức 5

20/10/2021

13:45 - 14:45

TBA Dĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

14/10/2021

7:45 - 11:15

Trạm Hưng Lạc 2

14/10/2021

8:45 - 12:15

Trạm Nuôi Tôm thôn 8.1 (3)

16/10/2021

7:45 - 9:00

Trạm Đồng Đá, Hội Phú 2

18/10/2021

7:45 - 9:00

Trạm Xuân Thạnh 1

18/10/2021

9:15 - 10:30

TBA Đại Lương XBT

18/10/2021

13:30 - 14:45

Trạm Tân Phú

18/10/2021

14:15 - 15:30

Trạm Thời Thuận

20/10/2021

7:15 - 9:15

Trạm Đỗ Văn Sơn 2

20/10/2021

13:45 - 15:30

Trạm Chăn nuôi C.P VN 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

14/10/2021

6:30 - 16:00

Trạm Kinh tế trang trại, Phú Nhơn, An Lộc Phát, Hoàng Tiến, Vĩnh Phước

15/10/2021

6:30 - 17:00

Trạm BTS Phước Thành, Phước Thành 3, Trường lái xe, D906, Lữ đoàn 675

16/10/2021

6:30 - 17:00

Trạm Cty CP VTNS

19/10/2021

7:00 - 17:00

Trạm Hà Văn Trên, Cà Bưng, Cà Te, Kon Lót 2, Kà Nâu 2, Cà Bưng 2, Hà Giao, Làng Kà Bông, Làng Chồm, Làng Cát, Đắc Đâm, Hà Văn Dưới, Thịnh Văn 1, Ga Vân Canh, Đức Long, CBLS Hà Thanh, Tân Duy Ngọc, Hà Thanh Vân Canh, Hậu Minh

19/10/2021

8:00 - 9:30

Trạm Hoàng Anh 3

19/10/2021

10:00 - 11:30

Trạm Mỹ Nguyên 2

19/10/2021

14:00 - 15:30

Trạm Duy Tuấn

19/10/2021

16:00 - 17:30

Trạm Thành Vinh 2

20/10/2021

7:45 - 9:15

Trạm Long Vân 3

20/10/2021

9:45 - 11:45

Trạm Nhơn Phú 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

14/10/2021

8:30 - 10:00

Trạm Hồ Hội Sơn

17/10/2021

7:40 - 12:10

TBA An Kiều, TBA Bến Xe

17/10/2021

7:50 - 9:40

TBA Ngô Mây 1, Trần Hưng Đạo, Trường Quân đoàn 3

17/10/2021

7:50 - 10:10

TBA Kiều Huyên 2, TBA Phú Gia, TBA Tường Sơn, TBA Tường Sơn 2, Xuân An 4, Phú Hoà, An Đức 1, An Đức 2, Phú Nhơn, Phú Nhơn 2, Phong An 2, An Đức 3, Phú Nhơn 3, Phú Gia 2, MTMN nhà máy may Phù Cát, Mỏ KTĐ Cát Tường, Tân Trung Nam, Mỏ khai thác đá Viễn Dương, Lệ Khánh, Mỏ KTĐ Cát Tường 3

17/10/2021

10:50 - 12:00

TBA Chánh Nhơn, TBA Chánh Nhơn 2, TBA UB Cát Nhơn, TBA Đại Ân, TBA Liên Trì, Đại Phúc, Hoàng Gia, Thành Luân, Vạn Đại, Đá XN 380, Mỏ đá XN 380 TBA số 2, Mỏ đá Thanh Thảnh, XN 380-4, XN 380-3, TBA Đá Đại Hữu, XN 380-5, Bao bì Hòa Phát, TBA Phú Minh Trọng, Thành Luân 2, Thành Thánh, Đá Hoàng Việt, Bao bì Hòa Phát 2, Thành Luân 3, XN đá 380-6, Thành Luân 4, Thắng Lợi 4, Granit Trang Phúc

19/10/2021

7:00 - 11:50

Trạm Chùa Linh Phong, Công ty TNHH Mỹ Tài, Di tích Núi bà, Thiền Viện 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

15/10/2021

7:15 - 15:15

TBA Quảng Vân

16/10/2021

7:15 - 15:15

TBA Quảng Vân

19/10/2021

6:45 - 12:15

TBA Trung Thành 2, TBA Đại Tín

20/10/2021

7:15 - 9:45

TBA Hưng Nghĩa, TBA Lộc Hạ 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

15/10/2021

8:10 - 10:20

TBA An Quang 1