Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

1/6/2022

13:30 - 17:00

Hội Thành 3

2/6/2022

7:00 - 14:00

Nhánh rẽ Hoa Sen (XT471-ENH), Nhánh rẽ Hoa Sen (XT475-ENH), Nhánh rẽ Hoa Sen (XT483-ENH)

2/6/2022

7:45 - 11:15

Lý Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

2/6/2022

7:15 - 9:15

TBA Nước Phước Sơn 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

1/6/2022

8:00 - 9:30

Trạm Mai Long

1/6/2022

10:00 - 11:30

Trạm Thành Châu

1/6/2022

15:30 - 17:00

Trạm Granite Hoàng Việt

2/6/2022

7:30 - 12:00

Trạm Nhật Nam Hưng 2,  Khánh Phương

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

1/6/2022

5:30 - 10:45

Nhơn Hòa 2, Kim Châu 1, Kim Châu 2, Nhà máy nước Bình Định

2/6/2022

5:30 - 16:45

Ngãi Chánh 3, Ga Vân Sơn, Phương Danh 4, KDC Ngãi Chánh

2/6/2022

9:00 - 12:15

TBA Thắng Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

1/6/2022

6:30 - 13:30

TBA Văn Phong 1, TBA Kiên Long 1, TBA Kiên Long, TBA Trường bắn quốc gia 4, TBA Trường bắn quốc gia 5, TBA Bảo tàng Quang Trung, TBA Trường bắn, TBA Trường bắn quốc gia 2, TBA Trường bắn quốc gia 3

1/6/2022

6:30 - 14:30

TBA Thuận Nghĩa, TBA Tây Sơn 3, TBA Văn Phong 2, TBA Dõng Hòa, TBA Vĩnh Lộc, TBA Kiên Thạnh, TBA Vĩnh Lộc 2, TBA Dõng Hòa 2, TBA Phú Hưng Hà Nội, TBA Quảng trường bảo tàng Quang Trung

1/6/2022

6:30 - 17:00

TBA Thuận Nghĩa, TBA Bơm Thuận Nghĩa (DD)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

3/6/2022

7:50 - 10:10

Nuôi tôm thôn 8.1 (3)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

1/6/2022

7:15 - 11:15

TBA Định Trị

1/6/2022

8:15 - 11:45

TBA Trần Hưng Đạo 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

1/6/2022

9:00 - 11:45

TBA Thanh Sơn 2

1/6/2022

14:00 - 16:45

TBA nhà máy xử lý nước BĐ

2/6/2022

6:30 - 8:30

TBA An Hòa

2/6/2022

8:10 - 10:10

TBA khu công nghiệp Hoài Ân

2/6/2022

10:30 - 11:30

TBA Phú Văn III