Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

20/4/2022

7:15 - 11:45

Nhơn Bình 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

18/4/2022

7:00 - 10:00

TBA Tuân Lễ 1

18/4/2022

7:00 - 12:00

TBA Tuân Lễ 3

18/4/2022

8:00 - 11:00

TBA Tuân Lễ 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

20/4/2022

6:00 - 17:00

Trạm Phước An 1, Phước An 2, Phước An 1-1, Xóm Núi

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

19/4/2022

8:00 - 10:15

Trạm Ánh Kim, Ánh Kim 2, đá Granite BĐ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

19/4/2022

7:15 - 9:15

TBA Hữu Giang, TBA Hữu Giang 2, TBA Kiên Long 2,

20/4/2022

7:15 - 9:15

TBA Thuận Truyền 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

19/4/2022

6:40 - 17:30

TBA Phú Hậu 2

20/4/2022

6:40 - 17:30

TBA Phú Hậu 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

18/4/2022

6:30 - 16:30

Vạn Thiện, Hữu Lộc, Gò Rãnh, Gò Rãnh 2, Công ty CP NLTT Việt Nam Việt, Chiếu sáng số 9 Phù Mỹ

19/4/2022

7:15 - 14:45

Võ Thị Sáu, Võ Thị Sáu 2,

20/4/2022

7:15 - 17:15

Đèo Nhông XBT, Mỹ Phong 2, Thuận Nông, Khu di tích lịch sử Đèo Nhông - Dương Liễu

20/4/2022

9:30 - 11:00

Quang Trung 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

19/4/2022

5:00 - 7:30

TBA Thiết Đính Nam, TBA Đệ Đức 3, TBA Đệ Đức 5, TBA Lại Đức - Hoài Đức, TBA Giao An 3, TBA Xuân Hòa, TBA Trần Hưng Đạo 4

20/4/2022

17:00 - 18:30

TBA Thiết Đính Nam, TBA Đệ Đức 3, TBA Đệ Đức 5, TBA Lại Đức - Hoài Đức, TBA Giao An 3, TBA Xuân Hòa, TBA Trần Hưng Đạo 4