Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

19/8/2021

5:00 - 12:00

Trạm Nhơn Bình 5

19/8/2021

5:00 - 12:00

Trạm Đông Định

19/8/2021

5:00 - 12:00

Trạm Đông Định 2

19/8/2021

5:00 - 12:00

TBA Thực phẩm Nhơn Bình

20/8/2021

5:45 - 12:00

Trạm Nguyễn Thái Học 4

20/8/2021

13:15 - 18:00

Trạm Lý Thái Tổ 2

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm Xóm Cổng

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm Miếu Hải

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm TĐC Xóm Cổng

21/8/2021

5:30 - 12:30

Trạm Nguyễn Huệ 1

21/8/2021

5:30 - 12:30

Trạm Nguyễn Huệ 3

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm TĐC Miếu Hải 3

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm TĐC Miếu Hải 2

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm TĐC Miếu Hải 1

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm KDC Nguyễn Trọng Trì 1

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm KDC Nguyễn Trọng Trì 2

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm KDC Nguyễn Trọng Trì 3

21/8/2021

5:30 - 12:30

Trạm Phan Đăng Lưu

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm TĐC Xóm Cổng 2 (KDC BVSMT-1)

21/8/2021

5:30 - 13:30

Trạm TĐC Xóm Cổng 3 (KDC BVSMT-2)

21/8/2021

5:30 - 13:30

TBA Muối Iốt

21/8/2021

5:30 - 12:30

TBA Chiếu sáng Xuân Diệu

21/8/2021

5:30 - 12:30

TBA Khách sạn Mento

21/8/2021

5:30 - 13:30

TBA Chiếu sáng 3 Quốc lộ 19

21/8/2021

5:30 - 13:30

TBA KĐT An Phú Thịnh 3.1

22/8/2021

5:00 - 12:30

Trạm Nguyễn Công Trứ

22/8/2021

5:00 - 12:30

Trạm Biệt Thự

22/8/2021

5:00 - 12:30

Trạm Phạm Hùng 2

23/8/2021

5:45 - 11:45

Trạm Minh Khai 1

23/8/2021

13:15 - 17:15

Trạm Đặng Văn Ngữ

 

Ngày 

Giờ

Điện lực An Nhơn

19/8/2021

7:00 - 15:15

Trạm An Hoà 2 XBT

19/8/2021

7:00 - 12:30

Trạm Phú Sơn

19/8/2021

7:40 - 9:00

Trạm Lâm Nghiệp 19

19/8/2021

8:30 - 16:15

Trạm Thọ Tân Bắc 1 XBT

19/8/2021

9:30 - 10:40

Trạm E573

19/8/2021

13:50 - 15:40

Trạm Đá ốp lát xây dựng

20/8/2021

7:00 - 12:00

Trạm Đại Bình XBT

 

Ngày 

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

20/8/2021

7:15 - 9:15

TBA Định Bình Nam

21/8/2021

7:15 - 9:15

TBA Uỷ ban xã HĐức

21/8/2021

9:15 - 11:15

TBA Bệnh viện đa khoa Bồng sơn

21/8/2021

9:30 - 11:30

TBA số 2-560kVA nhà máy đóng tàu vỏ thép Tam Quan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

19/8/2021

7:30 - 9:30

TBA Tây Thuận 4

19/8/2021

10:00 - 11:30

TBA Tây Thuận

21/8/2021

8:00 - 10:00

TBA Trần Quang Diệu 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

19/8/2021

7:15 - 8:45

Trạm Trà Bình Đông

19/8/2021

7:30 - 8:45

Trạm Chánh Tường 2

20/8/2021

7:00 - 11:00

Trạm khu TĐC Mỹ An XBT

20/8/2021

7:00 - 11:00

TBA Xuân Thạnh 2

20/8/2021

7:00 - 11:00

TBA Làng nghề chế biến hải sản Mỹ An

20/8/2021

7:00 - 11:00

Trạm Xuân Thạnh 4

20/8/2021

7:00 - 11:00

Trạm khu TĐC 2 Mỹ An

20/8/2021

7:15 - 8:45

Trạm Phú Ninh 2

20/8/2021

7:15 - 8:45

Trạm Vực Đời

21/8/2021

7:00 - 16:00

Trạm Phú Thiện

21/8/2021

7:00 - 16:00

Trạm Phú Thiện 2

21/8/2021

13:30 - 17:00

Trạm Ủy ban Mỹ Cát

23/8/2021

7:15 - 10:45

Trạm Mỹ Cát 2-1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

24/8/2021

8:20 - 10:10

Thiền Viện Thiên Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

20/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Gò Đình

20/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Long Mỹ

20/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Long Quang

20/8/2021

7:30 - 11:30

TBA xử lý rác thải HN

20/8/2021

7:30 - 11:30

TBA SX Gạch ngói Hà Sang

20/8/2021

7:30 - 11:30

Thanh Tùng