Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

19/9/2022

7:00 - 10:30

TBA Cơ khí Hùng Vương; TBA Cơ khí Minh Đức; TBA Cty lương thực; Hoài Thu; Bà Chị; Thuận Đức

19/9/2022

7:15 - 9:45

Đức Thánh Trần

19/9/2022

10:00 - 12:30

Tiến Thịnh

19/9/2022

13:45 - 16:15

Hoàng Văn Thụ

20/9/2022

8:00 - 16:30

Nguyễn Thị Định

20/9/2022

13:15 - 17:15

UB Nhơn Lý; Lý Hưng

21/9/2022

7:00 - 12:00

TBA Đại Dương 1

21/9/2022

7:15 - 9:15

Hoàng Quốc Việt 1

21/9/2022

7:45 - 10:15

TBA Kem Ngọc Nga

21/9/2022

9:15 - 11:45

Đặng Văn Ngữ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

20/9/2022

7:30 - 13:00

Trạm Lương Quang; Háo Lễ 1; Nho Lâm; Nho Lâm 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

19/9/2022

6:30 - 17:00

TBA Trà Xom 2; Trà Xom 3; K8-2

21/9/2022

7:30 - 8:45

TBA gạch Vĩnh Thạnh

21/9/2022

9:15 - 10:15

TBA Tiên Thuận

21/9/2022

10:30 - 11:30

TBA Huy Hoàng Thiện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

19/9/2022

6:30 - 13:30

TBA An Hành Tây; TBA Gò Mít 2; Bò Sữa; ĐMT Hoàng Linh; ĐMT Hoàng Hà Wood

20/9/2022

5:30 - 7:00

TBA Chánh Hội; Chánh Hội 2; Chánh Định; Chánh Định 2; Phương Thái 2; Tăng áp nước C.Chánh; Chiếu sáng Phương Thái; Chiếu sáng Phương Phi; An Phú Gia

20/9/2022

5:30 - 16:30

TBA Vân Triêm

20/9/2022

7:50 - 9:40

Đức Phổ 2

20/9/2022

14:00 - 16:30

TBA Chánh Hội; Chánh Hội 2; Chánh Định; Chánh Định 2; Phương Thái 2; Tăng áp nước C.Chánh; Chiếu sáng Phương Thái; Chiếu sáng Phương Phi; An Phú Gia

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

20/9/2022

7:15 - 9:45

Trạm Xuân Thạnh 1; Xuân Thạnh 4

20/9/2022

7:30 - 9:45

Trạm An Mỹ; Mỹ Cát 2-1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

20/9/2022

7:15 - 8:45

TBA Tân Mỹ

20/9/2022

7:15 - 9:00

TBA Tân An 1

20/9/2022

9:15 - 11:15

TBA Thái Văn Nhị

21/9/2022

7:15 - 9:15

TBA Phụng Du

21/9/2022

7:45 - 9:45

TBA An Thái 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

19/9/2022

9:20 - 10:10

TBA Vườn Nhờ (Thanh Tú)

19/9/2022

13:40 - 14:40

TBA Kim Sơn 1

19/9/2022

15:10 - 16:00

TBA Đồng Nhà Mười