Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

23/6/2022

8:30 - 17:00

TBA Phạm Thị Hiền (Ông Thọ 2), DNTN Ông Thọ

23/6/2022

14:15 - 17:15

TBA Lạc Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

22/6/2022

7:00 - 12:00

Thắng Lợi 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

22/6/2022

6:30 - 8:45

TBA Bắc Thuận Nhứt, TBA Thuận Hiệp 2

23/6/2022

5:45 - 15:15

TBA Xà Tang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

22/6/2022

7:00 - 8:15

An Hòa

22/6/2022

8:45 - 10:00

Hưng Tân 2

23/6/2022

7:45 - 14:45

TBA chiếu sáng Bình Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

22/6/2022

5:00 - 6:45

TBA cơ khí 2, TBA Công ty CP invest HDB, TBA ĐMT năng lượng xanh 4M, Công ty CP invest solar NBC, Công ty TNHH MTV invest NBC, Công ty CP invest HTN, TBA số 3 Công ty CP đầu tư An Phát, TBA số 1 Công ty CP may Tam Quan, TBA số 2 Công ty CP may Tam Quan, TBA số 4 Công ty CP đầu tư An Phát, TBA số 5-1000KVA Công ty CP công nghệ wash HNC, TBA số 6 Công ty CP đầu tư An Phát, TBA Công ty CP New Farm Quảng Nam

22/6/2022

6:45 - 9:15

TBA khu dân cư Bạch Đằng

22/6/2022

17:00 - 18:30

TBA cơ khí 2, TBA Công ty CP invest HDB, TBA ĐMT năng lượng xanh 4M, Công ty CP invest solar NBC, Công ty TNHH MTV invest NBC, Công ty CP invest HTN, TBA số 3 Công ty CP đầu tư An Phát, TBA số 1 Công ty CP may Tam Quan, TBA số 2 Công ty CP may Tam Quan, TBA số 4 Công ty CP đầu tư An Phát, TBA số 5-1000KVA Công ty CP công nghệ wash HNC, TBA số 6 Công ty CP đầu tư An Phát, TBA Công ty CP New Farm Quảng Nam

23/6/2022

7:00 - 18:15

TBA Lộ Diêu 1, TBA Lộ Diêu 2, TBA Dèo Hóc mít, TBA Cường Thịnh Nguyên

24/6/2022

8:15 - 17:00

TBA chiếu sáng số 2 Hoài Nhơn (H.C.Bắc), Công ty TNHH Sachi Nguyễn, TBA số 1 khu dân cư Phú Mỹ Lộc, TBA số 2 khu dân cư Phú Mỹ Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

22/6/2022

5:30 - 10:00

TBA Ân Sơn, TBA Đồng Nhà Mười, TBA Hồ Vạn Hội, TBA Vĩnh Đức, TBA Đại Định, TBA Thanh Lương, TBA Vạn Hội 2, TBA Vạn Hội 1, TBA Năng An, TBA Vĩnh Đức 2 (khu giãn dân), TBA Vạn Hội 3, TBA Năng An 2, TBA Vĩnh Đức 2, TBA Thanh Lương 3, TBA Vạn Hội 4, TBA SX gạch ngói Ân Tín II