Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

24/9/2021

7:15 - 12:00

Trạm Mai Xuân Thưởng 3, Ga Quy Nhơn

27/9/2021

5:00 - 12:30

Trạm Bàu Sen, Liên cơ Ngô Mây, Hỏa Xa 2, Liên cơ Ngô Mây 2, Mộc Ngô Mây 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Văn Thụ 2, Bàu Sen 2, TBA Phan Quốc Tâm

28/9/2021

5:00 - 17:30

Trạm Hà Thanh 5, Hà Thanh 6, Hậu cần nghề cá, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hiền, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu 2, Chung cư An Phú Thịnh, Nhánh rẽ Đại học FPT Quy Nhơn, TBA Nhật Hoa, TBA Út Nhỏ 2, TBA Nhà hàng Sáu Cao, TBA Đại Phước, TBA Út Nhỏ 3, TBA Phúc Lộc HT3 (An Phú Thịnh), TBA KĐT An Phú Thịnh T15-1, TBA KĐT An Phú Thịnh T16, TBA KĐT An Phú Thịnh T15-2, TBA KĐT An Phú Thịnh T14, TBA Chiếu sáng 2 QL19, TBA Thi công Ecohome

28/9/2021

5:20 - 18:00

Trạm Hưng Thạnh 2, Hưng Thạnh 3, TĐC Bắc Hà Thanh 2, Tố Hữu 3, TĐC Bắc Hà Thanh 3, TĐC Bắc Hà Thanh 4, TĐC Bắc Hà Thanh 1, TBA Hồ tôm Nguyễn Khắc Sỹ

29/9/2021

6:00 - 15:00

Trạm Hải Đông, Hải Nam, Nhơn Hải Nam 2, TĐC Nhơn Hải 2, Khu TĐC Nhơn Hải, Nhơn Hải Đông 2, TBA Nuôi tôm Lê Đức Cảnh, TBA Dviews Resort

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

28/9/2021

7:15 - 15:15

TBA Nhơn Nghĩa Tây 3

29/9/2021

7:30 - 11:30

TBA An Lộc 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

23/9/2021

9:20 - 11:00

TBA Quán Phúc 2, TBA Công Lương, Đại đội công binh (Chiến đấu SH02),

24/9/2021

7:15 - 13:30

TBA Thiện Đức

25/9/2021

7:15 - 11:45

TBA Nhuận An 1

25/9/2021

8:15 - 10:15

TBA Ủy ban Hoài Thanh

26/9/2021

7:10 - 9:20

TBA Gò Quyền, TBA Lâm Trúc, TBA Trường An, TBA Gò Quyền 2, TBA Trường Lâm, TBA Võ Xuân Ka

26/9/2021

7:15 - 9:45

TBA số 5- 1000KVA Cty CP công nghệ Wash HNC

27/9/2021

7:00 - 11:30

TBA UB Tam Quan 2

27/9/2021

8:00 - 10:30

TBA Trường Xuân Tây, TBA số 4 250 KVA Cty CP thủy sản Hoài Nhơn (Trường Xuân), TBA số 2 560kVA NM đóng tàu vỏ thép Tam Quan

28/9/2021

7:15 - 8:45

TBA Hoài Châu Bắc 1, TBA Thạnh Xuân, TBA Ka Công Nam

28/9/2021

13:30 - 14:45

TBA Lại Khánh 4

28/9/2021

15:00 - 16:15

TBA An Mỹ

29/9/2021

7:15 - 9:45

TBA Đào Duy Từ 1

29/9/2021

7:15 - 8:30

TBA Tường Sơn

29/9/2021

7:15 - 13:15

TBA Thiện Đức 3

29/9/2021

7:45 - 9:45

TBA Kim Giao Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

23/9/2021

7:15 - 16:45

TBA Phu An 2

24/9/2021

7:15 - 9:15

TBA Phu An 2

24/9/2021

7:15 - 16:45

TBA Phu An 2

25/9/2021

6:30 - 7:45

TBA Phu An 2

25/9/2021

16:00 - 17:00

TBA Phu An 2

26/9/2021

6:40 - 7:30

TBA Phú An 1

26/9/2021

17:00 - 17:50

TBA Phú An 1

28/9/2021

6:30 - 7:45

TBA Phu An 2

28/9/2021

16:00 - 17:00

TBA Phu An 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

24/9/2021

7:30 - 8:45

Trạm Xuân Bình (UB Mỹ Thành)

25/9/2021

7:15 - 8:45

Trạm Mỹ Phong

25/9/2021

7:30 - 8:45

Trạm Xuân Thạnh 3, An Trinh

26/9/2021

7:15 - 10:45

Trạm Trà Bình Đông, Trà Bình Đông 2

27/9/2021

7:00 - 9:00

Trạm Trà Lương

28/9/2021

7:30 - 11:30

Trạm Thôn 8 Đông, Nuôi tôm thôn 8.1(3), Mỹ Thắng

28/9/2021

14:00 - 15:30

TBA Xuân Thạnh 2

29/9/2021

7:15 - 8:45

Trạm Công ty TNHH KS Thủy Tiên (T1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

25/9/2021

6:30 - 18:00

Trạm Khải Vi 1-1, Khải Vi 1-2, Duyên Hải 2-1, Duyên Hải 2-2

26/9/2021

5:00 - 17:00

Trạm Năng lượng sinh học Vân Canh, Thanh Minh, Hà Văn Trên, Thừa Lãnh, Cà Bưng, Cà Te, Kon Lót 2, Kà Nâu 2, Cà Bưng 2, Hà Giao, Làng Kà Bông, Làng Chồm, Làng Cát, Hiệp Hưng 2, UB xã Canh Hiệp, Canh Hiển, Hiệp Hà, Vân Canh 2, Suối Mây, Ủy ban Vân Canh, Canh Thuận, Canh Hiển 2, Canh Thành, Đắc Đâm, Hà Văn Dưới, Hiệp Hưng, Canh Phước, Thịnh Văn 1, Cà Xim, Tân Quang, Chánh Hiển, Canh Hiển 3, Hiệp Giao, TT Y tế huyện Vân Canh, Ga Vân Canh, Canh Hiệp, Bưu điện Vân Canh, Nguyên Liêm, Nguyên Liêm 2, Chiếu sáng Vân Canh, Canh Hiển 4, Bệnh viện Vân Canh, Minh Thành, Hòn Ông, Nguyên Liêm 3, Gạch Hà Linh, Gạch Vân Canh, Đắc Đâm 1, Đức Long, CBLS Hà Thanh, Chiếu sáng 1 Vân Canh, Chiếu sáng 2 Vân Canh, Nguyên Liêm 4, Tân Duy Ngọc, Hà Thanh Vân Canh, Hậu Minh

26/9/2021

10:30 - 13:30

Trạm ĐMT Công nghệ Việt, ĐMT Đức Tín, ĐMT Đông Phong, ĐMT GBT, ĐMT Ngân Hà 2, ĐMT Solar Bình Định, ĐMT Solar Bình Định 1, ĐMT Solar Bình Định 2, Xí nghiệp Đá, Phước An Thạnh, Phước An Thạnh 2, Trường Thịnh, Trường Thịnh 2, Thành Hưng 1, Thành Hưng 2, Phương Văn Nguyên, Đá Mỹ Thịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

23/9/2021

12:45 - 14:45

Trạm Chánh Lợi

24/9/2021

7:45 - 11:15

TBA Chánh Hoá

28/9/2021

7:50 - 11:10

TBA Long Hậu, TBA Long Hậu 2, Chiếu sáng Cát Thắng

28/9/2021

8:15 - 10:15

Trạm Ủy ban Cát Minh

28/9/2021

10:45 - 13:15

TBA Hai Bà Trưng 2, Bến xe mới, Chiếu sáng 4, Tuấn Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

29/9/2021

6:30 - 15:30

TBA Mỹ Điền 1, TBA Diêu Trì 4, TBA Diêu Trì 1, TBA Diêu Trì 3, TBA Ủy ban Phước Long, TBA Diêu Trì 2, TBA Gò Hùng, TBA Luật Lễ, TBA Gò Hùng 2, TBA Xi măng Diêu Trì, TBA Ga Diêu Trì, TBA Trần Phú, TBA Bắc Hạ, TBA Đào Tấn, TBA Phước Long 2, TBA Luật Lễ 2, TBA Luật Lễ 3, TBA TĐC Công Chánh, TBA Vân Hội, TBA Đào Tấn 2, Cty CP SPI Việt Nam, Xi măng Diêu Trì 1, Chợ Diêu Trì, Bơm Trung Tín 1, TBA Chi cục thuế, TBA Chiếu sáng số 1 (ĐT640), TBA Đồ gỗ Viễn Thông, TBA Hoàng Long 2, Giếng 10, Bãi giếng nước Diêu Trì, Xử lý nước Tuy Phước, Cty CP Hà Thanh (508), Cầu Ông Đô, Chiếu sáng LS2, Thông tin tín hiệu, Bưu điện Diêu Trì, TT Y tế Tuy Phước, Đầu máy Diêu Trì, Xi măng Diêu Trì 2

29/9/2021

7:00 - 12:00

TBA Tùng Giản, TBA Kim Tây, TBA Tân Giản, TBA Xuân Phương, TBA Mỹ Cang, TBA Mỹ Cang 3, TBA Mỹ Trung, TBA Kim Tây 2, Cống Bà Ưa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

26/9/2021

8:00 - 10:30

TBA An Hưng 3, TBA An Hưng 5, TBA An Hưng 1, Khu VHTT xã An Hưng

27/9/2021

8:10 - 12:00

TBA Bình Sơn 2

27/9/2021

9:10 - 12:00

TBA Bình Sơn 3

27/9/2021

11:15 - 16:45

TBA Tân Thạnh