Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

26/8/2021

5:45 - 10:15

Trạm Nguyễn Thị Định

26/8/2021

13:15 - 16:15

Trạm Đặng Trần Côn

26/8/2021

13:40 - 17:20

Trạm Phụ An

27/8/2021

13:15 - 17:15

Trạm Nguyễn Văn Trỗi

28/8/2021

5:40 - 14:30

Trạm Bàu Sen, Liên Cơ Ngô Mây

28/8/2021

7:45 - 12:00

Trần Phú 2

28/8/2021

13:45 - 16:15

Chung cư Long Thịnh

29/8/2021

5:00 - 17:00

Trạm Hà Thanh 5, Hà Thanh 6, Hậu cần nghề cá, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hiền, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu 2, Chung cư An Phú Thịnh, Nhánh rẽ Đại học FPT Quy Nhơn, TBA Nhật Hoa

29/8/2021

5:00 - 17:00

TBA Út Nhỏ 2, TBA Nhà hàng Sáu Cao, TBA Đại Phước, TBA Út Nhỏ 3, TBA Phúc Lộc HT3 (An Phú Thịnh), TBA KĐT An Phú Thịnh T15-1, TBA KĐT An Phú Thịnh-T16

29/8/2021

5:00 - 17:00

TBA Eco Bay, TBA KĐT An Phú Thịnh T15-2, TBA KĐT An Phú Thịnh T14, TBA Chiếu sáng 2 QL19

30/8/2021

5:45 - 9:15

TĐC Làng SOS

30/8/2021

13:15 - 16:15

Trạm Ngô Văn Sở

31/8/2021

5:00 - 12:30

Trạm Bàu Sen, Liên Cơ Ngô Mây, Hỏa Xa 2, Liên cơ Ngô Mây 2, Mộc Ngô Mây 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Văn Thụ 2, Bàu Sen 2, TBA Phan Quốc Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

26/8/2021

7:00 - 12:30

Trạm Tân Nghi XBT, Tân Đức XBT, Tân Nghi 3 XBT, Tân Đức 3 XBT, TBA Tân Đức 4, Cán sắt Thái An, Thu Trưng 2, Tân Đức 2, Nguyễn Duy, Phương Nguyên, Gạch Bình Định

26/8/2021

12:30 - 17:30

Trạm Đại An XBT, Tân Nghi 2 XBT, Tân Nghi 5, ĐMT Thiên Thành, ĐMT Hoàng Hoa 1, ĐMT Hoàng Hoa 2, Đồi Hỏa Sơn, Công ty 703

1/9/2021

7:15 - 8:35

Trạm An Thái 5, An Thái 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

26/8/2021

7:00 - 11:30

TBA UB Tam Quan 2

26/8/2021

8:00 - 10:00

TBA Trường Xuân tây

27/8/2021

7:00 - 16:00

TBA Lâm Trúc 2, TBA Lâm Trúc 3

28/8/2021

7:00 - 12:00

TBA Thiện Đức 2

28/8/2021

7:15 - 9:15

TBA Mỹ Bình 4, TBA Lương Thọ 1, TBA Lương Thọ 2, TBA Mỹ Bình 1, TBA Mỹ Bình 2, TBA Mỹ Bình 3, TBA Lương Thọ 3, TBA Cự Lễ, TBA Cự Tài 2, TBA Quán Phúc

28/8/2021

7:15 - 9:15

TBA Quán Trọng, TBA Ngã Ba Đường Mới, TBA Quán Phúc 2, TBA Hội Phú - Hoài Hảo, TBA Thuỷ Tinh, TBA Tấn Thạnh 2, TBA UB Hoài Hảo 2, TBA Cự Tài 4, TBA Lương Thọ 4

28/8/2021

7:15 - 9:15

TBA UB Hoài Hảo 3, TBA UB Hoài Phú, TBA Cấp nước Mỹ Bình (UBND xã TQB), TBA 180 KVA Võ Thị Ánh - Hoài Hảo, Đại đội công binh (Chiến đấu SH02), TBA Thái Văn Nhị

31/8/2021

7:00 - 8:15

TBA Trần Hưng Đạo 1

31/8/2021

7:00 - 9:30

TBA Chòm Rừng

31/8/2021

7:15 - 9:15

TBA Bơm Gò Cốc

31/8/2021

8:15 - 10:15

TBA Phú Xuân

31/8/2021

15:15 - 17:15

TBA Vĩnh Phụng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

26/8/2021

13:45 - 15:15

TBA Nam Giang

27/8/2021

7:00 - 10:00

TBA Thủy điện Tiên Thuận, TBA Duy Tùng, TBA NM Dăm gỗ Thành Ngân 1, TBA NM Dăm gỗ Thành Ngân 2, TBA Nhật Khánh 2, TBA Sông Kôn Granite, TBA T1-10, TD31

27/8/2021

7:00 - 10:00

TBA Huy Hoàng Thiện, TBA Giang Đạt Thành

27/8/2021

10:30 - 11:30

TBA Tây Giang 2

28/8/2021

7:00 - 17:00

TBA UBND xã Vĩnh Hiệp

31/8/2021

6:45 - 17:30

TBA Bờ Đổ, TBA Bờ Đổ 2

31/8/2021

8:00 - 16:30

TBA Hòa Sơn, TBA Núi 1, TBA Bơm Núi 1

1/9/2021

6:30 - 16:45

TBA Lucky Star

1/9/2021

6:30 - 15:30

TBA Bãi xử lý CTR

1/9/2021

14:15 - 15:45

TBA Nam Thuận Nhứt, TBA Vùng Đồn, TBA Bắc Thuận Nhứt, TBA Nam Thuận Nhứt 2, TBA Thuận Hiệp 2, TBA Bình Thuận 2, TBA Bắc Thuận Nhứt 3, TBA Vùng Đồn 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

26/8/2021

6:00 - 9:00

Trạm Chánh Thiện 2, Xuyên Cỏ, Trung Xuân, An Hoan, An Hòa, Chánh An, Chánh Thiện, Chánh Thiện 3, Hội Thuận, Mỹ Cát 1, Mỹ Cát 3, Ủy Ban Mỹ Cát, Mỹ Cát 2-1, An Mỹ

26/8/2021

6:00 - 9:00

Trạm Lương Thái, Thái An 2, Hiệp An, Thái An, Chánh Thiện 4, Chợ Chánh Thiện, Mỹ Cát 4, Muối Bình Định, Công ty muối Bình Định 2

26/8/2021

7:15 - 8:45

Thôn 7

26/8/2021

7:30 - 17:00

Trạm Bình Dương 2, Lê Văn Trung, Cấp nước TT Bình Dương

26/8/2021

9:00 - 11:30

Trạm Mỹ Cát 2-1

28/8/2021

6:00 - 9:00

Trạm Phú Nhiêu, Văn Trường, Phú Đức, Gia Hội, Phú Đức 2, Gia Hội 2, TBA xử lý chất thải rắn Phù Mỹ

30/8/2021

7:15 - 8:45

Trạm Đông An

30/8/2021

8:00 - 12:30

Trạm Võ Thị Sáu

31/8/2021

16:45 - 18:15

TTCN Bình Dương 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

26/8/2021

7:00 - 15:00

Trạm Kon Lót 2, Kà Nâu 2, Cà Bưng 2, Hà Giao, Làng Kà Bông, Làng Chồm, Làng Cát,

28/8/2021

6:30 - 17:30

Trạm Bao Bì Nhơn Phú 1, Bao Bì Nhơn Phú 2

28/8/2021

7:45 - 11:30

Trạm Nhơn Phú 10

28/8/2021

13:30 - 15:30

Trạm Nhơn Phú 1

31/8/2021

4:30 - 16:00

Trạm Kinh tế trang trại, Suối Dứa, Suối Lở, Suối Lở 2, ĐMT Phú Minh, ĐMT Simato, Đại Thành 1, Đại Thành 2, Mỹ Thuật Tân Miền Trung, Chín Hào, Đức Thành, Duy Tuấn

31/8/2021

4:30 - 16:00

Trạm Hưng Duyên 2, Hưng Duyên, Tân Miền Trung, Phú Nhơn, Tân Trường Sơn, Granite Hoàng Việt, Thành Vinh 2, Hoàng Việt, Suối Mơ, Lâm nghiệp Trung ương 2

31/8/2021

4:30 - 16:00

Trạm Lồng Chim Hoàng Anh, Văn Năm, Đại Thành 3, Hoàng Phát, Phương Nguyên, Kim Phát, Đại Thành 4, An Lộc Phát, Hoàng Tiến, Vĩnh Phước, Ngân Sang, Hà Kim Tiền

31/8/2021

7:30 - 10:15

Trạm Phước An 5, UB Phước An, Phước An 3, An Sơn, Phước An 10, Phước An 8, An Sơn 2

1/9/2021

5:00 - 7:30

ĐMT Thiên Long, ĐMT Hải Hà Solar, Nhật Lâm, Quý Hiệp

1/9/2021

7:45 - 9:45

TĐC Bùi Thị Xuân 11

1/9/2021

15:00 - 17:30

Hoàng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

26/8/2021

7:45 - 10:15

Trạm Đồng Kôm

27/8/2021

7:30 - 10:30

TBA Chánh Hội, TBA Phú Hậu 2, TBA Chánh Định, TBA Vân Triêm, TBA Phú Hậu 3, TBA Chánh Hữu, Chánh Định 2, Phương Thái 2, Chánh Hội 2, Đập Dâng Văn Mối

27/8/2021

7:30 - 10:30

Tăng áp nước C.Chánh, Chiếu sáng Phương Thái, Chiếu sáng Phương Phi

28/8/2021

7:20 - 11:20

TBA Tital Bimal, Nuôi tôm Ngọc Châu 1, Nuôi tôm Ngọc Châu 2, Cầu Đề Gi

29/8/2021

7:00 - 11:20

TBA Hai Bà Trưng 2, Bến xe mới, Chiếu sáng 4, Tuấn Phong

31/8/2021

7:45 - 11:15

TBA Chánh Hoá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

27/8/2021

7:30 - 10:30

TBA Đông Điền, TBA NTTS Đông Điền

29/8/2021

6:00 - 17:00

TBA Phổ Trach 2, TBA Tân Thuận, TBA Huỳnh Mai, TBA Hương Sơn, TBA Phổ Trạch, TBA Phổ Trạch 3, TBA Quảng Vân 2, TBA Phổ Trạch 4, TBA Minh Dư 7, TBA Minh Dư 4

29/8/2021

6:00 - 17:00

TBA Minh Dư 5, TBA Minh Dư 6, TBA BCH Quân sự, TBA Chiếu sáng số 4, Nước Phước Thuận

30/8/2021

6:00 - 17:00

TĐC KST Cồn Chim, TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương, Nước Phước Sơn 2, Nước Phước Quang, Quảng Nghiệp, Tri Thiện, Định Thiện, Quảng Điền, Định Thiện 2, Quảng Điền 2

30/8/2021

6:00 - 17:00

Lộc Ngãi, Định Thiện Đông, Văn Quang 1, Văn Quang 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

28/8/2021

7:40 - 11:20

TBA Dốc Sỏi (Truông Sỏi), TBA Mộc Bài 2

28/8/2021

8:00 - 14:30

TBA May Hoài Ân, TBA ĐMT Công ty CP Invest Solar NBC

28/8/2021

8:30 - 11:30

TBA Hội Yên, TBA Phú Văn, TBA Ân Thạnh (Ủy ban xã), TBA Gò Dê, TBA Đồng Tròn, TBA Thế Thạnh 2, TBA Phú Văn 2, TBA Thế Thạnh 1, TBA Đồng Tròn 2, TBA Bàu Đá

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Hồ chứa nước Đồng Mít 2-2, TBA BTS Viettel, TBA An Vinh 1, TBA An Vinh 2, TBA An Vinh 3, TBA Thôn 4/1 An Vinh, TBA Thôn 4/2 An Vinh, TBA Thôn 5 An Vinh

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Thôn 7 An Vinh, TBA An Trung 8, TBA An Hưng 3, TBA An Trung 3, TBA An Hưng 5, TBA An Vinh 6, TBA Đồng Mít, TBA Truyền thanh An Lão, TBA TT Y tế huyện

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Bưu điện An Lão, TBA Đá Thuận Đức, TBA Hưng Nhơn (DD Thị trấn), TBA Long Khánh, TBA Hưng Long, TBA Thuận An, TBA An Hưng 2, TBA Ủy ban huyện

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA An Hưng 4, TBA Xuân Phong, TBA Thanh Sơn, TBA An Trung 4, TBA TT xã An Trung, TBA An Hưng 1, TBA An Trung 5, TBA Cây Duối (dân dụng), TBA Bàu dài (dân dụng)

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Xuân Phong 2, TBA Khu tái định cư An Trung, TBA Vạn Long, TBA Long Hòa, TBA Hưng Nhượng, TBA An Trung 1, TBA An Trung 7, TBA An Tân 1, Khu VHTT xã An Hưng

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA Thuận An 2, TBA Thanh Sơn 2, TBA TT Y tế huyện An Lão, TBA SX Gạch ngói Hai Tây, TBA SX Gạch An Phú, TBA T1 Gò Núi Một, An Lão, TBA T2 Gò Núi Một, An Lão

29/8/2021

7:30 - 11:30

Trung tâm hành chính An Lão, TBA Mỏ Đá số 7 T1, Mỏ Đá Số 7 T2, TBA Hồ Đồng Mít T2, TBA Hồ Đồng Mít T1, TBA Mỏ Đá số 7 T3, TBA Mỏ Đá số 7 T4, TBA Hồ Đồng Mít TC3

29/8/2021

7:30 - 11:30

TBA TĐC Đồng MÍt 1-1, TBA TĐC Đồng Mít 1-2, TBA TĐC Đồng Mít 2, TBA Hồ Đồng Mít TC5, TBA Hồ Đồng Mít TC6, Công ty CP ĐTPT An Lao, Gò Bùi, TBA Khu giãn dân Đồng Bàu

29/8/2021

7:30 - 11:30

Công ty TNHH Trang Thịnh Phát

29/8/2021

7:30 - 15:30

TBA Thôn 2 Ân Nghĩa, TBA Thôn 2/1 An Toàn, TBA Thôn 2/2 An Toàn, TBA Thôn 3 An Toàn, TBA Thôn 4 Ân Nghĩa, TBA Thôn 1 Ân Nghĩa, TBA Thôn 4 An Quang, TBA Thôn 5 Ân Nghĩa

29/8/2021

7:30 - 15:30

TBA Rừng đặc dụng An Toàn, TBA Phân trường 1 An Toàn, TBA Thôn 3 An Nghĩa, TBA Thôn 1 An Toàn, TBA Vườn dược liệu An Toàn, Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão

29/8/2021

7:30 - 15:30

TBA An Quang 2, TBA An Quang 1, TBA Gò Đồn, TBA An Quang 3, TBA Nước Xáng 4 (trạm 4), Trang trại Nguyễn Thị Dung, TBA ĐMT An Quang T1, TBA ĐMT An Quang T2

29/8/2021

7:30 - 15:30

TBA ĐMT CNX An Quang

29/8/2021

8:00 - 14:30

TBA Tự dùng TG.H.Ân (Tự dùng), TBA Vĩnh Hòa, TBA Khoa Trường, TBA Phú Thuận (Phú Thuận 2), TBA Phú Thuận 3, TBA Vĩnh Hòa 2, TBA Nguyễn Hồng Thúy, Trang trại chăn nuôi Bảo Châu, TBA ĐMT TĐH Đà Nẵng