Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

3/9/2021

8:00 - 16:30

Nhánh rẽ Tôn Hoa Sen - Nhơn Hội

4/9/2021

7:15 - 11:15

Trạm Trần Phú 1

6/9/2021

7:15 - 11:45

Trạm Võ Mười

8/9/2021

13:15 - 17:15

Garage Quyền

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

7/9/2021

7:15 - 16:45

Trạm Nhơn Thọ 4 XBT

8/9/2021

7:00 - 11:45

Trạm Đại An XBT, Tân Nghi 2 XBT, Tân Nghi 5, ĐMT Thiên Thành, ĐMT Hoàng Hoa 1, ĐMT Hoàng Hoa 2, Đồi Hỏa Sơn, Công ty 703

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

7/9/2021

7:30 - 8:30

TBA Kim Giao Bắc, TBA Kim Giao Nam, TBA Kim Giao Thiện, TBA Diêu Quang, TBA Khu tái định cư, TBA Đồng Soi, TBA Đồng Soi 2, TBA Công Lương 2, TBA Kim Giao Thiện 3, TBA Đồng Soi 3, TBA Kim Giao Trung, TBA Trương Thị Thúy, TBA Võ Thị Hà

8/9/2021

7:15 - 8:30

TBA Phú An

8/9/2021

7:15 - 9:45

TBA Mỹ Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

7/9/2021

7:45 - 9:45

TBA Xóm Bắc (BN1), TBA Bình Nghi 6

7/9/2021

8:15 - 10:00

TBA Vĩnh Cửu

7/9/2021

13:45 - 15:45

TBA Tây Giang 2

8/9/2021

7:00 - 16:30

TBA Đập Định Bình số 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

4/9/2021

6:15 - 10:15

Trạm Hưng Tân

5/9/2021

6:15 - 10:15

TRạm Trà Bình Đông

7/9/2021

6:30 - 13:00

Nuôi tôm thôn 9.3, Nuôi tôm thôn 9.4, Hawaii, Nuôi tôm Hồ Tấn Nhanh

7/9/2021

7:15 - 10:45

Trạm An Mỹ

7/9/2021

13:15 - 16:30

Trạm Mỹ Cát 2-1

8/9/2021

7:15 - 9:15

Trạm Đại Lương 2

8/9/2021

7:15 - 10:30

Trạm Ủy ban Mỹ Cát

8/9/2021

8:00 - 10:00

Trạm Trà Ổ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

6/9/2021

5:30 - 8:30

TBA Phong Tấn, TBA Chợ Huyện, TBA Cầu Gành, TBA Cầu Gành 2, TBA Chợ Huyện 2, TBA Cây Gạo, TBA TĐC Phước Lộc, TĐC Phong Tấn, TBA TĐC Phong Tấn 2, TBA Cơ khí Thịnh Tiến

6/9/2021

5:30 - 8:30

TBA XXG Bùi Quang Vũ, TBA CS Cầu Bà Gi, TBA Chiếu sáng số 2, TBA Tân Tiến Phát, TBA Tân Tiến Phát 2, TBA Chiếu sáng số 7, TBA Xay xát gạo Lê Văn Thạnh

8/9/2021

6:30 - 10:30

TBA Phước Hiệp 2, TBA Tuân Lễ 1, TBA Tuân Lễ 2