Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

30/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm Hưng Thạnh 7, Hưng Thạnh 8

1/10/2021

7:00 - 11:45

Trạm Võ Mười

4/10/2021

7:15 - 9:15

Trạm Đống Đa 4

4/10/2021

9:15 - 11:15

Trạm Đặng Văn Ngữ

5/10/2021

7:15 - 9:15

Trạm Hoàng Quốc Việt 2

5/10/2021

9:45 - 11:45

Trạm QHDC Lý Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

2/10/2021

7:00 - 9:45

Trạm Sài Gòn Max, Sài Gòn Max 2, Viva

5/10/2021

7:15 - 16:45

Trạm Vườn Mít XBT

6/10/2021

7:00 - 12:30

Trạm Trung Ái XBT, Trung Ái 4

6/10/2021

7:15 - 16:45

TBA Nhơn Nghĩa Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

30/9/2021

7:00 - 12:00

TBA Lộ Diêu 1, TBA Lộ Diêu 2, TBA Dèo Hóc Mít, TBA Cường Thịnh Nguyên

30/9/2021

7:15 - 8:45

TBA Tái định cư số 1 Hoài Châu Bắc, TBA Chiếu sáng số 1 Hoài Nhơn (H.C.Bắc)

1/10/2021

6:45 - 11:15

Công ty Mười Vàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

1/10/2021

7:30 - 11:30

Trạm Phú Hà 2, Công ty cổ phần Đá VRG Bình Định

2/10/2021

6:00 - 9:00

Trạm Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 6, Tân Xuân, Tường An, Tân An, Bình An, Tân An 1, Nguyễn Thị Minh Khai,

2/10/2021

9:30 - 11:30

Trạm NM nước

4/10/2021

7:15 - 8:45

Trạm UB Mỹ Châu

6/10/2021

7:15 - 9:45

Trạm Phù Mỹ 2, Võ Thị Sáu, Võ Thị Sáu 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

3/10/2021

6:00 - 17:00

Trạm HD Furniture Group, ĐMT Phước Hòa, ĐMT Phúc Việt, ĐMT NLS Thái Bình, BTS 17BĐ008, An Thịnh, Xử lý nước thải 1 BTX, Xử lý nước thải 2 BTX, E-H, Trạm Đức Minh, Trí Tín, Ga công nghiệp, DNTN Sơn Hải, 0506, Trang phục ngoài trời CPPC, Fujinuco, Wesbrook

6/10/2021

6:00 - 17:00

Trạm Suối Mây

6/10/2021

6:00 - 7:30

Trạm TT Y tế huyện Vân Canh, Bệnh viện Vân Canh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

1/10/2021

7:50 - 9:40

TBA Vĩnh Hội

1/10/2021

9:50 - 11:40

Trạm Chánh Oai 2

5/10/2021

7:15 - 9:15

TBA Hai Bà Trưng

5/10/2021

9:15 - 11:15

TBA Gò Mít 2

5/10/2021

13:15 - 14:45

TBA Chùa Vàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

30/9/2021

7:00 - 12:00

TBA Quảng Vân, TBA 30/3 Bình Thái, TBA Phước Thuận 2, TBA Phước Thuận 4, TBA UB Phước Nghĩa, TBA Nhân Ân, Trạm Phước Thuận 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

1/10/2021

8:10 - 9:50

TBA Phú Ninh, TBA Hương Quang, TBA Phú Trị - Hoài Ân

1/10/2021

8:10 - 10:30

TBA Hà Đông 5

2/10/2021

8:30 - 15:30

TBA Trà Cong

5/10/2021

7:10 - 8:50

TBA Hà Đông 2

5/10/2021

10:00 - 11:40

TBA Lộc Giang 2

6/10/2021

8:10 - 9:50

TBA Long Mỹ

6/10/2021

13:40 - 15:50

TBA Vườn Nhờ (Thanh Tú)