Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

6/11/2021

6:30 - 12:00

Trạm Nhơn Bình 1, Tường Vân, Nhơn Phú 5, Đào Tấn 2, Nhơn Bình 3, Nhơn Bình 7, Phụ An, Nhơn Bình 5, Đông Định, Đông Định 2, Nhơn Bình 8, Xóm Dừa, TĐC Làng SOS, Đào Tấn 4, Nguyễn Diêu, KDC Nhơn Phú 1, KDC Nhơn Phú 2, KDC Nhơn Bình 1, KDC Nhơn Bình 3, KDC Bắc Làng SOS, Thi công Ecohome, Chung cư Ecohome T1, Chung cư Ecohome T5, TBA SOS, TBA ĐH Quang Trung, TBA Thực phẩm Nhơn Bình

7/11/2021

7:00 - 12:00

Trạm Trần Phú 3, Lê Thánh Tôn 2, Trần Cao Vân 1, Xuân Diệu 1, Kim Đồng, Xuân Diệu 2, Khu liên cơ quan UBND thành phố, TBA TMS Luxury 1, TBA TB PS3, TBA KS Lê Lợi, TBA Văn phòng Thành ủy, TBA Trung tâm hành chính TP QN, TBA Văn phòng Thành ủy 2, TBA KS Quy Nhơn Beach

7/11/2021

7:10 - 11:45

Trạm Lê Thánh Tôn 1

7/11/2021

13:30 - 17:00

Gỗ Bông Hồng, TBA Gỗ Bông Hồng

9/11/2021

7:00 - 11:30

Trạm Lê Lai

9/11/2021

13:00 - 17:30

Trạm Nguyễn Thái Học 3

10/11/2021

7:00 - 11:30

Trạm Lý Thái Tổ 2

10/11/2021

13:15 - 17:15

Nguyễn Nhạc, Nguyễn Văn Trỗi, Vũ Bảo

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

4/11/2021

7:00 - 11:45

TBA Tiên Hội, Nhơn Thành 2, Vạn Thuận 2, Viện KHKT NN DH Nam Trung Bộ

4/11/2021

7:15 - 16:45

Trạm Vòng Thành XBT, An Thành Nam XBT

4/11/2021

7:30 - 17:00

Nhà máy Proconco

5/11/2021

7:00 - 11:30

Kho Xăng, TBA Cư Xá, K1, Hậu Cần, Chiếu sáng phi trường Phù Cát, Công ty Thái An

5/11/2021

7:15 - 16:45

Gò Quánh XBT, KDC Thiết Tràng

8/11/2021

7:15 - 16:45

Trạm Hòa Phong XBT

10/11/2021

7:00 - 11:30

Trạm Tây Quảng Nghiệp, KDC Phò An, Tân Dân XBT, Tân Dương XBT, Nhơn An 3, Tân Dương 2, TBA UB Nhơn Phong XBT, TBA Tam Hoà XBT, TBA Kim Tài XBT, TBA Trung Lý XBT, Tam Hòa 2, Nhơn Phong 2, Tân Dân 2, Trọng Nguyên Solar, ĐMT Khai Thạch, Ánh Hải, Mười Thu, Biểu Chánh, Chiếu sáng QL1A số 3, Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

5/11/2021

14:45 - 16:15

TBA Huy Thế, TBA Tuý Sơn

6/11/2021

7:00 - 9:30

TBA Ủy ban xã Hoài Đức, TBA Bình Chương Bắc, TBA Bình Chương, TBA chiếu sáng số 5, TBA chiếu sáng bờ kè Lại Giang - Hoài Đức

6/11/2021

8:00 - 14:30

TBA Cty CP xây dựng 47

6/11/2021

11:00 - 14:30

TBA Đường bộ Bình Định

7/11/2021

7:15 - 9:45

TBA Thạnh Xuân Đông 2

8/11/2021

7:15 - 9:45

TBA Cầu Giấy 2, TBA Diễn Khánh, TBA BTS TT Mạng lưới Mobifon MT (25 KVA đèo phú cũ), TBA Site đèo phú cũ (Vietnammobile)

9/11/2021

7:15 - 9:00

TBA Đập Cấm, TBA Tân An 2, TBA Hoài Châu Bắc 3

10/11/2021

7:15 - 8:45

TBA An Thái 7

10/11/2021

9:15 - 10:45

TBA An Thái 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

9/11/2021

6:15 - 17:15

TBA Quang Trung 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

4/11/2021

7:40 - 8:20

Trạm Thái An

4/11/2021

7:45 - 11:30

Trạm Biotan 10, Biotan 6, Biotan 3, Biotan 12

6/11/2021

7:15 - 9:15

CCN Diêm Tiêu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

6/11/2021

6:30 - 12:00

Trạm Trần Quang Diệu 1, Phú Tài 2, Trần Quang Diệu 8, Quang Minh Thông, Nam Quang, LS3-50, Hồng Lĩnh 2, Phước Tiến, NLSH Tín Nhân 1, NLSH Tín Nhân 2,

6/11/2021

6:30 - 17:00

Cty CP VTNS

7/11/2021

7:30 - 15:30

Trạm Ngọc Thạnh, Diêu Trì 5, Ngọc Thạnh 2-1, Ngọc Thạnh 2, KTĐ & TĐH Đà Nẵng, ĐMT Eco Tech Solar 1, ĐMT Eco Tech Solar 2, ĐMT Eco Tech Solar 3, ĐMT Năng lượng xanh SHB, Xử lý nước thải CCN Phước An, Nam Hưng, Tứ Hải, Nghĩa Phát, Nghĩa Tín, Thúy Vân, Tuyên Màng, Granite Đông Á, Granite Đông Á 2, Hoàng Thành, Gỗ Thành Phúc, Hưng Thịnh, Tân Anh Tuấn, Tự dùng trạm cắt 220kV Phước An, Gỗ Bông Hồng, Tân Thành Long, Cơ khí Tấn Thành, Sản xuất nhựa PET, Hoàng Ngọc

7/11/2021

15:00 - 17:30

Trạm Tiến Đạt 1

9/11/2021

8:00 - 9:30

Trung đoàn vận tải 655

9/11/2021

10:00 - 11:30

Trạm Xăng Dầu D3

9/11/2021

14:30 - 16:30

Trạm TV

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

6/11/2021

7:40 - 12:10

TBA An Kiều, TBA Bến Xe

6/11/2021

7:50 - 9:40

Trần Hưng Đạo

6/11/2021

7:50 - 10:10

TBA Ngô Mây 1, Trần Hưng Đạo

8/11/2021

7:15 - 17:15

TBA Tân Tiến

8/11/2021

7:45 - 11:15

TBA Hòa Dõng

9/11/2021

7:40 - 12:10

TBA Chánh Hoá

9/11/2021

7:45 - 9:45

Ngãi An 2

9/11/2021

7:50 - 9:10

TBA Chánh Nhơn 2, Chánh Mẫn 2

9/11/2021

9:45 - 11:45

Ngãi An

9/11/2021

11:00 - 13:00

Thành Luân

9/11/2021

13:20 - 14:45

Ngãi An 3

10/11/2021

7:40 - 12:10

Hoà Hiệp

10/11/2021

7:50 - 11:40

Cát Tiến 1

10/11/2021

10:20 - 12:10

TBA Chánh Lạc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

4/11/2021

6:45 - 14:15

TBA Cầu Gành

4/11/2021

10:00 - 11:00

TBA Chiếu sáng Số 5

8/11/2021

7:15 - 12:15

TBA Trung Thành 2