Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

6/3/2023

7:45 - 10:15

TBA khu chuẩn đoán hình ảnh

7/3/2023

7:45 - 10:15

TBA Fujiwara

8/3/2023

7:45 - 10:15

TBA đăng kiểm xe cơ giới Bình Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

6/3/2023

6:45 - 11:00

KDC Đông UB Nhơn Phú 1

7/3/2023

7:00 - 12:00

Trường lái xe; Lữ đoàn 675; D906

8/3/2023

10:30 - 12:30

Mỹ Nguyên; Mỹ Nguyên 2; Mỹ Nguyên 3; Hoàng Cường

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

6/3/2023

8:30 - 17:45

KDC Bình An

6/3/2023

10:00 - 11:40

Tái định cư Nhơn Hòa

7/3/2023

13:45 - 16:15

Trường Cửu 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

7/3/2023

7:30 - 14:00

TBA Hoàng Yến; TBA Thái Anh; TBA Thuận Phát; TBA Tân Vạn Xuân; TBA Gốm Cổ; TBA Gạch Ngói Phú An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

7/3/2023

13:15 - 15:15

TBA Long Hậu 2

7/3/2023

15:15 - 17:15

TBA Long Hậu

8/3/2023

7:15 - 8:45

TBA Hai Bà Trưng

8/3/2023

9:15 - 10:15

Phú Kim

8/3/2023

10:15 - 12:45

TBA Sơn Quy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

8/3/2023

8:15 - 16:45

Biotan 1 (CCN Bình Dương)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

7/3/2023

7:15 - 8:30

TBA Ngọc An Tây

7/3/2023

7:15 - 8:45

TBA Đập Cấm 2

8/3/2023

7:15 - 8:45

TBA Tấn Thạnh