Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

9/9/2021

7:15 - 9:15

Trạm Điện Biên Phủ 4

10/9/2021

7:15 - 11:45

Trạm Ỷ Lan

11/9/2021

6:00 - 17:30

Trạm Hải Minh Trong, Hải Minh Ngoài 1, Hải Đông, Hải Nam, Nhơn Hải Nam 2, TĐC Nhơn Hải 2, Khu TĐC Nhơn Hải, Hải Minh Ngoài 3, Nhơn Hải Đông 2

11/9/2021

6:00 - 17:30

TBA Nhà máy cấp nước Nhơn Hải, TBA Nuôi tôm Từ Như Khương, TBA Thành An 2, TBA Nuôi tôm Lê Đức Cảnh, TBA Dviews Resort, TBA Mãi Tín 1, TBA Thi công Hải Giang Merry Land

11/9/2021

6:00 - 17:30

TBA Ghiền đá Hải Giang 2, TBA Ghiền đá Hải Giang 1, TBA Biên phòng Hải Minh, TBA Du lịch Hải Giang 1, TBA Du lịch Hải Giang 2, TBA Thi công cầu Hải Giang, TBA Chiếu sáng Hải Giang

11/9/2021

6:00 - 17:30

TBA Hồ nhạc nước Merry Land 1, TBA Hồ nhạc nước Merry Land 2, TBA Khu giải trí Merry Land, TBA Bơm nước Hưng Thịnh

11/9/2021

6:30 - 17:30

TBA Phân khu 4 - T1.1

11/9/2021

8:30 - 12:45

Trạm Lê Lai

13/9/2021

5:00 - 17:30

Trạm Hưng Thạnh 7, Hưng Thạnh 8

13/9/2021

5:20 - 17:30

Trạm Hưng Thạnh 6, TBA Chiếu Sáng Khu B BHT, TBA Bơm PS13

14/9/2021

7:15 - 11:15

KDC Hồ sinh thái Đống Đa

14/9/2021

11:30 - 13:00

Trạm Minh Ân

15/9/2021

5:40 - 14:30

Trạm Bàu Sen, Liên Cơ Ngô Mây

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

9/9/2021

7:15 - 16:45

Trạm Đông Bình XBT

9/9/2021

7:30 - 16:00

Trạm Quản lý sửa chữa đường bộ, QLSC đường bộ 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

9/9/2021

8:45 - 11:15

TBA Lại Khánh 2

10/9/2021

7:15 - 8:30

TBA An Thái 3

11/9/2021

7:10 - 9:20

TBA Gò Quyền, TBA Lâm Trúc, TBA Trường An, TBA Gò Quyền 2, TBA Trường Lâm, TBA Võ Xuân Ka

15/9/2021

7:45 - 9:00

TBA Lộ Diêu 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

9/9/2021

8:00 - 9:45

TBA Gạch ngói Thành Đạt

9/9/2021

10:00 - 11:45

TBA Gạch Ngói An Phú

11/9/2021

7:00 - 17:00

TBA UBND xã Vĩnh Hiệp

14/9/2021

8:00 - 10:00

TBA Bắc Thuận Nhứt, TBA Thuận Hiệp 2

15/9/2021

7:45 - 10:15

TBA Nhà văn hóa

15/9/2021

8:00 - 10:00

TBA Gò Gai, TBA Xóm Nam

15/9/2021

10:15 - 12:15

TBA Đồng Trại

15/9/2021

13:45 - 16:15

Trạm bơm Đồng Đo (dân dụng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

9/9/2021

7:15 - 9:45

Trạm Cầu Đu

9/9/2021

8:15 - 10:30

Trạm Tân Vĩnh, Tân Vĩnh 2, Vạn Định Nam

10/9/2021

7:30 - 17:15

Trạm Cấp nước TT Bình Dương

10/9/2021

8:15 - 16:00

Trạm Võ Văn Dũng

10/9/2021

13:45 - 16:10

Trạm Phú Nhiêu

11/9/2021

6:00 - 13:00

Trạm Mỹ Hội 1 (1+3), Mỹ Hội 2, Bình Trị, Đội 5 - Mỹ Hội 3, Ủy Ban Mỹ Tài, Kiên Phú 1, Kiên Phú 2, Kiên Phú 3, Vĩnh Lý, Vĩnh Nhơn, Ninh Phú, Vạn Ninh, Vạn Thái, Mỹ Hội 3, Vĩnh Nhơn 2

11/9/2021

6:00 - 13:00

Trạm Trung Trinh (Gò Đệ), Trung Thành, Vạn Ninh 2, Gò Đệ 2, Trung Hòa, Trung Thành 3, Vĩnh Phú, XN Gạch 1 - 250, NM nước, XN Gạch - 180, Trạm bơm Mỹ Tài, Trạm cấp nước xã Mỹ Tài

14/9/2021

6:30 - 10:30

Thôn 10, Thôn 11, Xóm Nhỏ, Xuân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

9/9/2021

5:30 - 17:30

Trạm Trần Quang Diệu 2, Bùi Thị Xuân 3, Khu B - Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân 10, Khu A - Bùi Thị Xuân

10/9/2021

5:00 - 7:30

ĐMT Thiên Long, ĐMT Hải Hà Solar, Nhật Lâm, Quý Hiệp

11/9/2021

5:00 - 17:00

Trạm Năng lượng sinh học V.Canh, Thanh Minh, Hà Văn Trên, Thừa Lãnh, Cà Bưng, Cà Te, Kon Lót 2, Kà Nâu 2, Cà Bưng 2, Hà Giao, Làng Kà Bông, Làng Chồm, Làng Cát

11/9/2021

5:00 - 17:00

Trạm Hiệp Hưng 2, UB xã Canh Hiệp, Canh Hiển, Hiệp Hà, Vân Canh 2, Suối Mây, Ủy ban Vân Canh, Canh Thuận, Canh Hiển 2, Canh Thành, Đắc Đâm, Hà Văn Dưới, Hiệp Hưng

11/9/2021

5:00 - 17:00

Trạm Canh Phước, Thịnh Văn 1, Cà Xim, Tân Quang, Chánh Hiển, Canh Hiển 3, Hiệp Giao, TT Y tế huyện Vân Canh, Ga Vân Canh, Canh Hiệp, Bưu điện Vân Canh, Nguyên Liêm

11/9/2021

5:00 - 17:00

Trạm Nguyên Liêm 2, Chiếu sáng Vân Canh, Canh Hiển 4, Bệnh viện Vân Canh, Minh Thành, Hòn Ông, Nguyên Liêm 3, Gạch Hà Linh, Gạch Vân Canh, Đắc Đâm 1, Đức Long

11/9/2021

5:00 - 17:00

Trạm CBLS Hà Thanh, Chiếu sáng 1 Vân Canh, Chiếu sáng 2 Vân Canh, Nguyên Liêm 4, Tân Duy Ngọc, Hà Thanh Vân Canh, Hậu Minh

12/9/2021

15:30 - 18:00

Trạm Tiến Đạt 4

15/9/2021

4:30 - 16:00

Trạm Kinh tế trang trại, Suối Dứa, Suối Lở, Suối Lở 2, ĐMT Phú Minh, ĐMT Simato, Đại Thành 1, Đại Thành 2, Mỹ thuật Tân Miền Trung, Chín Hào, Đức Thành, Duy Tuấn

15/9/2021

4:30 - 16:00

Trạm Hưng Duyên, Hưng Duyên 2, Tân Miền Trung, Phú Nhơn, Tân Trường Sơn, Granite Hoàng Việt, Thành Vinh 2, Hoàng Việt, Suối Mơ, Lâm nghiệp Trung ương 2, Lồng Chim Hoàng Anh

15/9/2021

4:30 - 16:00

Trạm Văn Năm, Đại Thành 3, Hoàng Phát, Phương Nguyên, Kim Phát, Đại Thành 4, An Lộc Phát, Hoàng Tiến, Vĩnh Phước, Ngân Sang, Hà Kim Tiền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

10/9/2021

8:10 - 12:00

TBA Bình Sơn 2

10/9/2021

9:10 - 12:00

TBA Bình Sơn 3