Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

14/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực đường Huỳnh Văn Nghệ, lưới hạ thế thuộc trạm Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi (TDM)

14/6/2022

13:00 - 16:00

Khu vực đường CMT8, đường Phan Đình Giót, lưới hạ thế thuộc trạm bơm số 4 phường Chánh Nghĩa (TDM)

16/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực đường Bác sĩ Yesin lưới hạ thế thuộc trạm Sao Quỳ, phường Hiệp Thành (TDM)

16/6/2022

13:00 - 16:30

Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm DD Đài Phát Thanh, phường Phú Hòa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

14/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường ấp Đông đi ấp Tây, phường Đông Hòa, TP Dĩ An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

14/6/2022

7:30 - 12:30

Trạm 20B/5 An Điền, SHJ - CPR VN, Dầu khí Thái Bình Dương

14/6/2022

13:30 - 17:00

Trạm TTND Cây Thị, KDC Hạnh Phúc

15/6/2022

7:30 - 12:30

Khu vực: Họa Mi, Nhà trẻ Mỹ Phước, trạm 10, trạm 8 KĐT MP2

16/6/2022

7:30 - 16:30

Khu vực trạm 2 KDC Thới Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

14/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Định, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

15/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Định Thới, An Lộc, Hiệp Lộc, xã Định An; ấp Tân Định, xã Minh Tân; ấp Tân Hòa, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

16/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

16/6/2022

8:30 - 12:00

Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 3 (Tân Uyên)

16/6/2022

8:30 - 16:00

Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 4 (Tân Uyên)

16/6/2022

13:00 - 16:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp 3 Phú Chánh 2, Karaoke Đỗ Phát (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

14/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng