Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

16/01/2022

7:30 - 11:30

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Chí Thanh 3, phường Hiệp An (TDM)

18/01/2022

8:00 - 13:00

Khu vực đường 30/4, đường Thích Quảng Đức lưới hạ thế thuộc trạm Nam Sanh, phường Phú Lợi (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

16/01/2022

6:00 - 7:00

Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ chùa Thầy Thỏ đến ngã 3 Tân Phước Khánh

16/01/2022

6:00 - 14:00

Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ ngã 3 Tico đến chùa Thầy Thỏ

16/01/2022

13:00 - 14:00

Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ chùa Thầy Thỏ đến ngã 3 Tân Phước Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

16/01/2022

5:30 - 6:00

Khu vực dọc 2 bên đường đầu ngã 3 Lăng Xi đến giao lộ DT 471. Khu vực khách hàng: TTDN ấp 4 Tân Định, Trọng Phát, Tiến Nam Phát, Vương Chí Trung, Phạm Thu Hằng, Chấn Nguyên Phát, Thanh Long, Thanh Thanh Long, Anh Quân, Mật ong Thới Hòa, Nguyễn Văn Tiệp, Hữu phát, Nt Nguyễn Minh Dũng, HKD Trần Thị Vân (Bến Cát). Một phần trong KCN Mỹ Phước 3: Thanh Lộc, Chemtech, Shun Shing, Hanil USA VINA, IMG, Phúc Long, Intimex, Taisei Bijutsu, NMN MP3, Sato Sanyo VN, Mangalam, Duy Tân, Koei Toda, Bonfiglioli, Á Châu Sài Gòn, IMG, Washin, Chod VN, YeeuTa, Remington, Connex-Alko (Bến Cát)

16/01/2022

6:00 - 7:00

Các phụ tải thuộc tuyến 480 Bến Súc

16/01/2022

7:30 - 15:30

Nr Việt Liên

16/01/2022

7:30 - 16:30

Trạm 162 MP; Trạm xưởng tole; Trạm cơ khí GT

16/01/2022

17:00 - 18:00

Các phụ tải thuộc tuyến 480 Bến Súc

17/01/2022

7:30 - 16:30

Trạm ấp 1 An Điền 1

18/01/2022

7:30 - 12:30

Trạm T4 KĐT MP2

18/01/2022

7:30 - 16:30

Trạm 09 AT-BT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

16/01/2022

6:00 - 7:00

KP 6 TT Dầu Tiếng; toàn bộ xã Thanh An; Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Nr Phú Đỉnh ấp Cần Giăng, xã Thanh An (Dầu Tiếng)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Nr Phú Đỉnh T5 ấp Cần Giăng, xã Thanh An (Dầu Tiếng)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Nr Cty Hùng Anh ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

16/01/2022

6:00 - 18:00

TBA Cty Hùng Anh T3 ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

16/01/2022

7:00 - 17:00

KP 1, 2, 3, 4A, 4B TT Dầu Tiếng; ấp Núi Đất, xã Định Thành (Dầu Tiếng)

16/01/2022

17:00 - 18:00

KP 6 TT Dầu Tiếng; toàn bộ xã Thanh An; Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

17/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)

17/01/2022

8:00 - 16:30

Ấp Hàng Nù, xã An Lập (Dầu Tiếng)

18/01/2022

8:00 - 12:00

Ấp Cỏ Trách, xã Thanh An (Dầu Tiếng). TBA lô 3 KP 7 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

18/01/2022

13:00 - 16:30

TBA Bến Tranh, ấp Bến Tranh, xã Thanh An (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

16/01/2022

6:00 - 7:00

Khu vực từ KP Bình Hòa 1 dọc đường ĐT 746 đến ngã 3 Tân Khánh (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 7:00

Khu vực từ KP Bình Hòa 1 dọc đường ĐT 746 đến chợ Tân Khánh (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 7:00

Khu vực từ miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía trái đường đến cầu Khánh Vân, từ cầu Khánh Vân dọc đường ĐT 747B đến KCN Lý Đan, từ cầu Khánh Vân dọc đường ĐĐH 406 phía phải đường đến ngã 4 Khánh Bình; Khu vực đường Khánh Bình 05 (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực từ trường trung học Thái Hòa dọc đường ĐT 743 đến chợ Tân Ba; Khu vực Đồi 16 Thạnh Phước, KP Cây Chàm (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực từ chợ Phú An dọc hai bên đường ĐH 401 đến trường trung học Thái Hòa; Khu vực từ tua 12 dọc đường ĐT 747 đến cầu Thạnh Hội, từ cầu Thạnh Hội dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa trang liệt sĩ (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực từ chợ Phú An dọc hai bên đường ĐH 401 đến trường trung học Thái Hòa; Khu vực từ tua 12 dọc đường ĐT 743 phía phải đến ngã 4 miễu Ông Cù (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực từ ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường ĐT 746 đến cây xăng Khánh Hội (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực KCN Chí Hùng (Tân Uyên)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực từ ngã 3 Tân Khánh dọc đường ĐT 743 phía trái đến ngã 4 miễu Ông Cù (Thuận An)

16/01/2022

6:00 - 18:00

Khu vực trạm KDC Thái Hoà 2 (Tân Uyên)

16/01/2022

17:00 - 18:00

Khu vực từ KP Bình Hòa 1 dọc đường ĐT 746 đến ngã 3 Tân Khánh (Tân Uyên)

16/01/2022

17:00 - 18:00

Khu vực từ KP Bình Hòa 1 dọc đường ĐT 746 đến chợ Tân Khánh (Tân Uyên)

16/01/2022

17:00 - 18:00

Khu vực từ miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía trái đường đến cầu Khánh Vân, từ cầu Khánh Vân dọc đường ĐT 747B đến KCN Lý Đan, từ cầu Khánh Vân dọc đường ĐĐH 406 phía phải đường đến ngã 4 Khánh Bình; Khu vực đường Khánh Bình 05 (Tân Uyên)

18/01/2022

8:00 - 13:00

Khu vực trạm Lợi Lộc 3, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

18/01/2022

13:00 - 17:00

Khu vực trạm ấp Khánh Hội 3, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

16/01/2022

8:00 - 16:30

Ấp 1 xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

17/01/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 4 Long Tân, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

16/01/2022

8:00 - 16:00

TBA Ba Nhất