Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

17/1/2023

8:00 - 13:00

KV đường Ngô Gia Tự, đường D8, đường D9, đường D10 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Chánh Nghĩa 4, phường Chánh Nghĩa (TDM); KV đường Ngô Gia Tự, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú lưới hạ thế thuộc trạm KDC Chánh Nghĩa 1, phường Chánh Nghĩa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

16/1/2023

6:00 - 7:00

KV Quốc lộ 1 K từ ngã 3 Lồ Ồ đến đường Thống Nhất, phường Bình An; KV đường Thống Nhất, phường Bình An; KV đường Suối Lồ Ồ, phường Bình An

16/1/2023

6:00 - 7:00

KV đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng; KV đường Thống Nhất, phường Bình Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

17/1/2023

7:00 - 15:00

Nr Cầu Ngang 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

17/1/2023

8:00 - 16:00

Nhánh rẽ Sheng Chang

18/1/2023

5:30 - 6:00

Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 2, nhánh rẽ NA 4 (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

18/1/2023

8:00 - 12:00

Ấp 5 xã Tân Hiệp (Phú Giáo)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

16/1/2023

8:00 - 13:00

KV trạm Hội Nghĩa 7, phường Hội Nghĩa (Tân Uyên)