Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

18/5/2022

8:00 - 11:00

Khu vực đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm khu 8 Phú Hoà 3, phường Phú Hoà (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

17/5/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường Hoàng Cầm, phường Bình Thắng, TP Dĩ An

17/5/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường Suối Sệp, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

18/5/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường A, đường B TT hành chính Dĩ An, phường Dĩ An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

17/5/2022

7:30 - 16:30

Trạm Phú An 1

18/5/2022

7:30 - 16:30

Trạm Hàng Vú Sữa

19/5/2022

7:30 - 16:30

Trạm T1 KDC Ấp 3A TH

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

17/5/2022

8:00 - 12:00

Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

17/5/2022

13:00 - 16:30

Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

17/5/2022

13:00 - 16:30

Công ty Đại Phước Tài, ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

18/5/2022

8:30 - 12:00

TBA Nguyễn Thanh Hường, ấp Hố Đá, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

18/5/2022

8:30 - 12:00

TBA trại gà Võ Hồng Phước, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

18/5/2022

8:30 - 12:00

Trại gà Nguyễn Tiến Nghĩa, ấp Hố Muồng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

18/5/2022

13:00 - 16:30

TBA hộ kinh doanh Nguyễn Minh Tâm, ấp Hố Muồng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

18/5/2022

13:00 - 16:30

Trại gà Lưu Văn Thanh, ấp Hố Đá, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

19/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

19/5/2022

8:30 - 12:00

Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Lăng 1, ấp Vũng Tây, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

19/5/2022

8:30 - 12:00

TBA chiếu sáng xã Long Tân, ấp Long Chiểu, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

19/5/2022

8:30 - 12:00

TBA Viễn thông Long Tân ấp Long Chiểu xã Long Tân (Dầu Tiếng)

19/5/2022

13:00 - 16:30

TBA Nguyễn Văn Thành, ấp Hố Muồng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

19/5/2022

13:00 - 16:30

TBA Nguyễn Văn Lăng 2, ấp Vũng Tây, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

    

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

17/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bàu Cừ, xã An Long, huyện Phú Giáo (Bàu Bàng)