Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

18/9/2021

6:00 - 7:00

Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây xăng Nhật Tân Thanh, khu vực từ Cầu Khánh Vân dọc đường ĐH 406 đến ngã 4 Khánh Bình (Tân Uyên)

18/9/2021

6:00 - 7:00

Khu vực từ Tua 12 dọc đường ĐT 743 đến ngã 4 Miễu Ông Cù, từ ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía trái đường đến KCN Lý Đan (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

20/9/2021

8:00 - 16:30

Khu vực KDC Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

21/9/2021

8:00 - 16:30

Khu vực đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, TP Dĩ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

21/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã An Linh (Phú Giáo)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

15/9/2021

8:30 - 13:30

Trạm 01 Chiếu Sáng-A8LN14B

15/9/2021

11:30 - 16:30

Trạm 01 Chiếu Sáng-A8LN45B

16/9/2021

8:30 - 13:30

Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

15/9/2021

7:30 - 16:30

Lưới hạ thế trạm ấp 4 Tân Mỹ