Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

22/11/2022

7:00 - 13:00

KV đường 30/4, lưới hạ thế thuộc trạm Võ Minh Đức 1, phường Chánh Nghĩa (TDM)

22/11/2022

7:00 - 17:00

KV đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm Cẩm Tú, trạm Trường Hưng 2, phường Chánh Nghĩa (TDM)

22/11/2022

8:00 - 10:00

KV đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 4, phường Phú Hòa (TDM)

22/11/2022

10:00 - 12:00

KV đường Lê Thị Trung lưới hạ thế thuộc trạm Khu cơ quan 1, phường Phú Lợi (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

21/11/2022

8:00 - 16:00

KV bên trái đường DT 743C từ ngã 3 Đông Tân đến ngã 3 Yazaky, phường Dĩ An, TP Dĩ An

22/11/2022

8:00 - 16:00

KDC Bình Đường, phường An Bình, TP Dĩ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

20/11/2022

6:00 - 17:00

KV bên phải đường Thủ Khoa Huân từ ngã 4 Hòa Lân đến ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An); KDC Thuận Giao (Thuận An); KV từ ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường ĐT 743 phía trái đến ngã 4 Miễu Ông Cù (Thuận An); KV từ ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường ĐT 746 đến cây xăng Khánh Hội (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

20/11/2022

5:30 - 7:00

Bên phải đường từ cổng KCN Rạch Bắp đến vòng xoay An Điền, Cty Anh Tuấn, Ngô Minh Mẫn, Nhà máy XLNT MP1 (Bến Cát)

20/11/2022

5:30 - 7:00

Dọc đường DT 748 từ vòng xoay ngã 4 An Điền đến ngã 3 Chú Lường, nhánh rẽ Tây Nam 2 và đến ngã 4 Thùng Thơ (Bến Cát)

20/11/2022

5:30 - 7:00

Một phần khách hàng sản xuất thuộc KCN Mỹ Phước thuộc đường số 1, đường số 2, đường số 5 KCN MP1 (Bến Cát)

20/11/2022

5:30 - 7:00

Một phần khách hàng sản xuất thuộc KCN Mỹ Phước 1, gồm Nr Thị Tính và các nhánh rẽ trực thuộc (Bến Cát)

20/11/2022

8:00 - 16:00

Trạm Ovicable 1, 2

20/11/2022

8:00 - 17:00

Trạm Châu Long; Nhánh rẽ ván sài gòn

21/11/2022

7:30 - 16:30

Trạm 3 KDC ấp 7 Chánh Phú Hòa; trạm Cầu Độn (Bến Cát)

22/11/2022

7:30 - 12:30

Trạm 15 KDC ấp 1 Thới Hòa (Bến Cát)

22/11/2022

7:30 - 16:30

Trạm 10 KDC 2A Thới Hòa; trạm 4 KDC 2A Thới Hòa (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

21/11/2022

8:00 - 13:00

Ấp Chiến Thắng, xã Định An (Dầu Tiếng)

22/11/2022

8:00 - 12:00

KP 3, 6, 7 thị trấn Dầu Tiếng; Ấp Núi Đất, xã Định Thành (Dầu Tiếng)

22/11/2022

13:00 - 17:00

KP 6 thị trấn Dầu Tiếng; Ấp Cần Giăng, Thanh Tân, Bến Tranh, xã Thanh An (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

21/11/2022

8:00 - 10:00

KV trạm Bình Hòa 7, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

21/11/2022

10:30 - 12:30

KV trạm Khánh Bình 8, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

21/11/2022

13:00 - 15:00

KV trạm Nhà thờ Khánh Bình 4, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

21/11/2022

15:30 - 17:30

KV trạm Ông Đông 7, phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

22/11/2022

7:00 - 9:00

KV trạm Đình Bình Chánh 2, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

22/11/2022

9:30 - 11:30

KV trạm Cầu Bà Kiên 2, phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

22/11/2022

12:00 - 14:00

KV trạm Cầu Khánh Vân 2, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

22/11/2022

14:00 - 16:00

KV trạm Ngã 3 Khánh Vân 3, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

22/11/2022

16:00 - 18:00

KV trạm Khánh Vân 10, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

21/11/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo

21/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo

22/11/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng

22/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng