Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

21/6/2022

8:00 - 13:00

Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai-T3, phường Phú Hòa (TDM)

22/6/2022

8:00 - 13:00

Khu vực đường Thích Quảng Đức lưới hạ thế thuộc trạm Thích Quảng Đức 2, phường Phú Cường (TDM)

23/6/2022

8:00 - 13:00

Khu vực đường Nguyễn Đức Thuận lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Đức Thuận 2, phường Hiệp Thành (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

22/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường A, đường T, đường số 9 TT hành chính Dĩ An, phường Dĩ An

22/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường Nguyễn Trí Phương, phường An Bình, TP Dĩ An

22/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, TP Dĩ An

22/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực Giáo xứ Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An

22/6/2022

9:00 - 15:00

Trường TCN KCN Bình Dương, TT hành chính Dĩ An, phường Dĩ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

22/6/2022

6:00 - 16:00

Phường Bình Hòa

23/6/2022

6:00 - 18:00

Phường Bình Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

21/6/2022

7:30 - 12:30

Trạm 3 KDC 2A Thới Hòa (Bến Cát)

21/6/2022

8:00 - 11:00

Khu vực trạm 06 Ông giáo

21/6/2022

9:00 - 12:00

Khu vực trạm 10 Ông giáo

21/6/2022

10:00 - 13:00

Trạm 3 KDC HA ấp 6 Thới Hòa

21/6/2022

11:00 - 14:00

T3 KDC ấp 5B TH, T8 KDC ấp 5B TH

21/6/2022

13:30 - 17:00

Trung tâm bảo trợ xã hội, Trạm 12KDC 2A Thới Hòa (Bến Cát)

23/6/2022

7:30 - 16:30

Trạm 2 KDC KCN MP2 (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

21/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân; ấp Phú Bình, Bàu Khai, xã An Lập

21/6/2022

8:30 - 12:00

Nr cao su Ba Phúc, ấp Đồng Sến, xã Định An (Dầu Tiếng)

21/6/2022

13:30 - 16:30

Nr gỗ Long Hòa, ấp Thị Tính, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

22/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Bình, Tân Thanh, Tân Định, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

23/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp Chợ, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

23/6/2022

8:30 - 12:00

TBA gỗ Nam Mỹ, ấp Kiến An, xã An Lập (Dầu Tiếng)

23/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

23/6/2022

14:30 - 15:30

TBA Phước Nguyên Thành II, ấp Kiến An, xã An Lập (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

21/6/2022

8:00 - 16:00

Khu vực trạm Ấp 1 Hội Nghĩa 1, phường Hội Nghĩa (Tân Uyên)

22/6/2022

8:00 - 16:00

Khu vực trạm Nguyễn Văn Minh, phường Hội Nghĩa (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

21/6/2022

8:00 - 16:00

Khu vực Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, công ty Cobico, Thảo Tâm, Net Kovina, Hoàng Huy, Việt Thành, Bách Việt, Phước Việt, Jia Yuan, Vòng Nhộc Lìn (Bến Cát)

23/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp Phú Thọ, ấp Phú Thọ 2, ấp Phú Thọ 3 (Tân Uyên)

23/6/2022

13:00 - 15:00

Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 2B, Thành Cang (Tân Uyên)

23/6/2022

13:00 - 15:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp Tân Hiệp (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

21/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần khu phố ấp Bến Lớn, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

22/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng

23/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần khu phố Bàu Bàng, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng