Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

22/9/2022

8:00 - 14:00

KV đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 3, phường Phú Hòa (TDM)

23/9/2022

8:00 - 17:00

KV đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 3, phường Phú Hòa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

21/9/2022

8:00 - 16:00

KV đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

23/9/2022

8:00 - 16:00

KV đường Đỗ Tấn Phong, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

26/9/2022

8:00 - 16:00

KV đường Trương Quyền, phường Tân Bình, TP Dĩ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

21/9/2022

7:30 - 17:00

TBA khu sĩ quan 2, khu sĩ quan 3

21/9/2022

8:00 - 16:00

KV lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm 2

22/9/2022

7:30 - 17:00

Trạm III-400kVA KDC Thuận Giao 7; Trạm 3x25kVA Trung Kiên; Nr Dân Tiến; Nr Nhựa Tín Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

21/9/2022

7:30 - 12:30

Trạm 33 Chánh Phú Hòa (Bến Cát)

22/9/2022

7:30 - 16:30

Trạm ấp 3 An Điền 2 (Bến Cát)

23/9/2022

7:30 - 16:30

Trạm 2 KDC ấp 1 Thới Hòa (Bến Cát)

25/9/2022

7:30 - 12:30

KV khách hàng Đại Phúc Quang Minh, DJV, SPG VINA, Trần Thị Hằng, trạm 8 KDC ấp 5 CPH (Bến Cát)

26/9/2022

7:30 - 16:30

Trạm 123 An Thành; Trạm 117 Cầu Đò; Trạm An Tây 3; Trạm CS 1 DT 744

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

21/9/2022

8:30 - 11:40

Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

22/9/2022

8:00 - 12:00

Ấp Vũng Tây, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

22/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân; ấp Phú Bình, Bàu Khai, xã An Lập (Dầu Tiếng)

26/9/2022

8:00 - 16:30

Ấp Hố Đá, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

24/9/2022

6:00 - 7:00

Đường CN8, CN13, CN15 KCN Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

24/9/2022

17:30 - 18:30

Đường CN8, CN13, CN15 KCN Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

25/9/2022

6:00 - 18:00

KV 2 bên đường Huỳnh Văn Luỹ từ cầu Thợ Ụt đến ngã 3 ấp 6 Vĩnh Tân (Tân Uyên); KV từ ngã 3 ấp 6 Vĩnh Tân dọc đường ĐH 409 đến cầu Vĩnh Lợi (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

21/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

24/9/2022

7:00 - 17:30

Một phần xã Tân Hưng; xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

26/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Xà Mách, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

25/9/2022

8:00 - 15:30

Từ chợ Tân Thành (chợ cũ) dọc đường DT 746 tới ngã 3 Hội Nghĩa, từ ngã 3 Hội Nghĩa dọc đường DT 747 tới dốc Cây Cầy