Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

31/5/2022

8:00 - 12:00

Khu vực đường Huỳnh Thị Hiếu, đường Giao thông-nông thôn lưới hạ thế thuộc trạm ấp 4 Tân An, phường Tân An (TDM)

31/5/2022

13:00 - 16:30

Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm DD Đài phát thanh, phường Phú Hòa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

31/5/2022

7:30 - 12:30

Trạm 140 Rạch Bắp; Trạm Vĩnh Hảo

1/6/2022

7:30 - 12:30

Trạm KDC Hạnh Phúc

    

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

2/6/2022

8:30 - 12:00

Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 3 (Tân Uyên)

2/6/2022

8:30 - 16:00

Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 4 (Tân Uyên)

2/6/2022

13:00 - 16:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp 3 Phú Chánh 2, Karaoke Đỗ Phát (TDM)

2/6/2022

13:00 - 16:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp 3 Phú Chánh 2 (TDM)