Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

29/12/2021

8:00 - 14:00

Khu vực đường Võ Văn Kiệt, đường ĐX 071 lưới hạ thế thuộc trạm Quế Dung, trạm ĐX 70 Định Hoà, phường Định Hoà (TDM)

29/12/2021

11:00 - 11:50

Khu vực đường Trần Ngọc Lên lưới hạ áp thuộc trạm Khu 3 Định Hòa, phường Định Hoà (TDM)

30/12/2021

8:00 - 13:00

Khu vực đường Võ Văn Kiệt, lưới hạ thế thuộc trạm TĐC Định Hoà 2 phường Định Hoà (TDM)

30/12/2021

11:00 - 13:10

Khu vực đường Phú Lợi lưới hạ áp trạm Bơm Chợ Đình 2, phường Phú Lợi (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

29/12/2021

7:00 - 17:00

Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá Tân An, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An)

30/12/2021

6:45 - 7:00

Khu vực bên phải đường DT 743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 đường Thanh Niên, phường Bình An (Dĩ An). Khu vực bên phải đường Thanh Niên từ DT 743 đến ngã 4 Bình Thung, phường Bình An (Dĩ An). Khu vực bên trái đường DT 743 từ ngã 4 Bình Thung đến cổng KCN Dapark, phường Đông Hoà (Dĩ An). Khu vực KCN Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). UBND phường Bình An (Dĩ An)

30/12/2021

6:45 - 16:30

Khu vực KCN Tân Đông Hiệp A (Dĩ An)

30/12/2021

16:00 - 16:30

Khu vực KCN Tân Đông Hiệp A (Dĩ An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

29/12/2021

7:30 - 12:30

Trạm T3 CS DT 748; Trạm 56/01 An Điền; Trạm 40/1 An Điền; Trạm 99A Tam Giác Sắt; Trạm An Điền 3; Trạm An Điền 2; Trạm T4 CS DT 748

29/12/2021

8:00 - 13:00

Trạm Đồng Trai 2

29/12/2021

13:30 - 17:00

Trạm Tây Nam

30/12/2021

7:30 - 12:30

Trạm 56 AT-BT; Trạm CS Bàu Tây 2; Trạm 82 AT-BT; Trạm T9 KDC Ấp 1 Thới Hòa; Trạm 39 AT-BT; Trạm CS Bầu Tây 3; Trạm 215 Phú Thứ; Trạm 70 AT-BT; Trạm CS DT744 T4; Trạm 11 An Thành; Trạm 06 Lồ Ồ 2; Trạm 10 TM An Tây

30/12/2021

13:30 - 17:00

Trạm 08 Cào Cào

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

29/12/2021

8:00 - 12:00

TBA Thiên Phát Lộc, ấp Tân Đức, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

29/12/2021

8:00 - 12:00

TBA Nam Hải, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

29/12/2021

8:00 - 12:00

TBA chiếu sáng đô thị, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

29/12/2021

13:00 - 15:00

TBA Long Điền 2, ấp Long Điền, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

29/12/2021

13:00 - 16:30

TBA Nguyễn Thanh Hùng ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

29/12/2021

13:00 - 16:30

TBA Tống Văn Hướng, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

30/12/2021

8:00 - 10:00

TBA Giáo Xứ 3, ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

30/12/2021

8:00 - 12:00

Công ty CP đầu tư Hùng Anh ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

30/12/2021

8:00 - 12:00

Công ty TNHH gỗ Phú Đỉnh, ấp Cần Giăng, xã Thanh An (Dầu Tiếng)

30/12/2021

8:00 - 12:00

TBA Nguyễn Văn Hoàn T4, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

30/12/2021

8:00 - 12:00

TBA TG Nguyễn Văn Hoàn, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

30/12/2021

8:00 - 12:00

TBA Châu Thị Kết, ấp Hòa Phú, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

30/12/2021

10:00 - 16:30

Ấp Đồng Bé, Lò Gạch, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

30/12/2021

13:00 - 16:30

TBA Tuyết Anh, ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

29/12/2021

8:00 - 13:00

Khu vực trạm Khánh Bình 3 (Tân Uyên)

29/12/2021

13:00 - 17:00

Khu vực trạm Đình Dư Khánh, Đình Dư Khánh 2, HKD Võ Tấn Lập (Tân Uyên); Khu vực trạm KP Bà Tri (Tân Uyên)

30/12/2021

8:00 - 13:00

Khu vực trạm Khánh Bình 1 (Tân Uyên)

30/12/2021

13:00 - 17:00

Khu vực trạm Tổ 3 ấp Ông Đông 2 (Tân Uyên)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

29/12/2021

8:30 - 11:30

Nước sạch Lạc An

29/12/2021

13:00 - 16:00

Cấp nước Cây Dâu