Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

7/6/2022

8:00 - 13:00

Khu vực hẻm 47, đường Bùi Văn Bình lưới hạ thế thuộc trạm KDC Phú Lợi 2, phường Phú Lợi (TDM); Khu vực đường Bùi Văn Bình lưới trung hạ thế thuộc NR trạm Cty Úc Châu, các trạm Cty Úc Châu, Ngon Như Ý, phường Phú Lợi (TDM)

9/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực đường CMT8, đường Bờ Kè lưới hạ thế thuộc trạm Cầu Ông Đành, phường Phú Cường (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

7/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực khu dân cư 621, phường Đông Hòa, TP Dĩ An

8/6/2022

9:00 - 15:00

Khu vực đường Chiêu Liêu từ Miễu Chiêu Liêu đến trường MN Hoa Hướng Dương, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

9/6/2022

8:00 - 12:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp Phú Thọ, ấp Phú Thọ 2, ấp Phú Thọ 3 (Tân Uyên)

9/6/2022

13:00 - 15:00

Khu vực lưới hạ thế trạm ấp Tân Hiệp (Tân Uyên); Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 2B, Thành Cang (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

7/6/2022

13:30 - 17:00

Khu vực trạm ấp 5 Chánh Phú Hòa (Bến Cát)

8/6/2022

7:30 - 12:30

Khu vực trạm 26 An Tây - Bàu Tây (Bến Cát)

8/6/2022

7:30 - 16:30

Khu vực trạm 6 KDC MP1 (Bến Cát)

9/6/2022

7:30 - 12:30

Khu vực trạm UB An Tây 2, trạm UB An Tây 3

9/6/2022

13:30 - 17:00

Khu vực trạm 10 TM An Tây, trạm 128 Rạch Bắp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

7/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

8/6/2022

6:00 - 7:00

Ấp Bàu Dầu, xã Định An; ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa; toàn bộ xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

8/6/2022

8:00 - 12:00

TBA ấp 4 Minh Tân, ấp Tân Tiến, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đồng Sầm, Đồng Sến, An Thới, Bàu Dầu, xã Định An (Dầu Tiếng)

8/6/2022

17:00 - 18:00

Ấp Bàu Dầu, xã Định An; ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa; toàn bộ xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

9/6/2022

8:00 - 12:00

TBA Minh Thạnh 4A ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

7/6/2022

8:00 - 16:00

Khu vực trạm Phước Thái 4, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

8/6/2022

8:00 - 13:00

Khu vực trạm Ông Đông 4, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

8/6/2022

8:00 - 16:00

Khu vực trạm trại cá giống, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

7/6/2022

8:00 - 12:00

Khu nhà ở công nhân lô B24, B37, B28, B29, B30, B40, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

7/6/2022

12:00 - 16:00

Khu nhà ở công nhân đường D12, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

7/6/2022

12:00 - 16:00

Lô F103, ô số 34-35, đường N16, KDC 5F, KP Bàu Bàng, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

7/6/2022

12:00 - 16:00

Trạm bơm xử lý nước thải đường D12 KCN Bàu Bàng; nhà máy xử lý nước thải đường N19 KCN Bàu Bàng

8/6/2022

8:00 - 12:00

Khu nhà ở công nhân lô D11, D23, D47, D52, D58, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng; một phần khu nhà ở công nhân khu cao su Bình Dương, TT Lai Uyên , huyện Bàu Bàng

8/6/2022

12:00 - 16:00

Khu nhà ở công nhân lô E5, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng; một phần khu nhà ở công nhân khu cao su Bình Dương, TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

8/6/2022

12:00 - 16:00

Công ty Hưng Phước KCN Bàu Bàng

8/6/2022

12:00 - 16:00

Trạm bơm xử lý nước thải đường D6 KCN Bàu Bàng; nhà máy xử lý nước thải đường D3 KCN Bàu Bàng