Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

09/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

09/01/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

10/01/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

11/01/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú