Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

13/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

14/11/2021

7:30 - 10:00

Một phần KP Tân Trà, KP Thanh Bình, phường Tân Bình. KP Phú Cường, phường Tân Phú. KP 1, 2, 3, 5 phường Tiến Thành. Ấp 2, 3, 4 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

13/11/2021

8:00 - 10:00

Xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

13/11/2021

7:00 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

14/11/2021

7:00 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

14/11/2021

8:00 - 10:00

Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An, ấp 3B xã Minh Hưng; Công ty TNHH Natong Xinfei (Việt Nam) Textile, ấp 3A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

14/11/2021

8:00 - 10:30

Công ty TNHH Hye Kwang Textile Vina, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

14/11/2021

10:30 - 11:30

Nguyễn Xuân Trường (Xưởng gỗ), ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

14/11/2021

11:00 - 11:30

Công ty Năng lượng Mặt trời Xanh, ấp 3 Chơn Thành; Công ty CP KCN Cao su Bình Long (2) (NM Xử lý nước thải KCN), ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

15/11/2021

7:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

16/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần ấp 3, 5, 7 xã Minh Lập; toàn bộ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

16/11/2021

7:00 - 16:30

Một phần ấp 6, 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

16/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần ấp 3, 5, 7 xã Minh Lập; toàn bộ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

13/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

13/11/2021

8:00 - 10:00

Nr Đồng Thành tuyến 475LN (Nr Khách hàng) xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

13/11/2021

8:00 - 16:00

TBA Giáo xứ Lộc Hoà tuyến 473LN xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh

14/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

15/11/2021

7:30 - 11:00

Ấp 5 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh

15/11/2021

13:00 - 16:30

Ấp 2, 3 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh

16/11/2021

7:30 - 11:00

Ấp 2 TT Lộc Ninh; Ấp 6 xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

16/11/2021

13:00 - 16:30

Ấp 1 xã Lộc Hưng; Ấp 7 xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

10/11/2021

7:30 - 16:30

Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

11/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn 19/5, toàn bộ thôn BuKRoi, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

12/11/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản