Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

15/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Phú Cường, Phú Tân Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

14/6/2022

8:00 - 11:00

KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

15/6/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, TX Phước Long

16/6/2022

6:30 - 6:40

Một phần phường Thác Mơ, TX Phước Long

16/6/2022

6:30 - 17:00

Một phần phường Thác Mơ, TX Phước Long

16/6/2022

17:00 - 17:10

Một phần phường Thác Mơ, TX Phước Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

14/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

16/6/2022

5:30 - 16:30

Một phần xã Thanh Phú; xã Thanh Lương, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

15/6/2022

7:00 - 7:15

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

15/6/2022

7:00 - 16:30

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

15/6/2022

16:15 - 16:30

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú