Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

16/01/2022

5:00 - 7:30

Một phần KP Tân Trà, KP Thanh Bình, phường Tân Bình; KP 1, KP 3, KP 5 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

17/01/2022

8:30 - 12:00

Một phần KP 1, 2 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

18/01/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Phú Cường, KP Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

16/01/2022

8:00 - 16:00

TBA Nhật Anh, phường Long Phước, TX Phước Long

18/01/2022

8:00 - 11:00

Một phần phường Thác Mơ, TX Phước Long

18/01/2022

13:00 - 15:00

Một phần phường Thác Mơ, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

16/01/2022

8:00 - 15:00

TBA Công ty TNHH MTV SX TM DV An Hiển

17/01/2022

8:00 - 9:00

Khách hàng Lê Văn Bảy, thôn 5 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

17/01/2022

8:30 - 11:30

Một phần thôn 6 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

17/01/2022

9:30 - 10:30

Trạm cắt đường dây 110kV, thôn 7 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

17/01/2022

13:30 - 14:30

Khách hàng Nguyễn Văn Giang, thôn Đăng lang, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

16/01/2022

7:30 - 7:50

Một phần KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành; Một phần ấp 4 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

16/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 3, ấp 2, ấp 3 thị trấn Chơn Thành; Một phần ấp 1, ấp 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

16/01/2022

11:30 - 12:00

Một phần KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành; Một phần ấp 4 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

17/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

17/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 2, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

18/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 1 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

18/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 1 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

17/01/2022

8:00 - 15:00

HKD Trần Quốc Mạnh, thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập