Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

16/1/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

17/1/2023

7:30 - 16:30

NR Hoàng Hà Bình Phước, TT Phước Bình, TX Phước Long

18/1/2023

7:30 - 10:30

TBA khu 7 trụ 58B/06 NR Huỳnh Ngọc Hồng tuyến 473 Phước Long, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

18/1/2023

8:00 - 12:00

CN Công ty cổ phần Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

16/1/2023

8:30 - 10:30

TBA Nông nghiệp quốc tế Việt Mỹ, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

17/1/2023

6:00 - 6:15

Một phần xã An Khương; xã Thanh An, huyện Hớn Quản

17/1/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã An Khương; xã Thanh An, huyện Hớn Quản

17/1/2023

12:00 - 12:15

Một phần xã An Khương; xã Thanh An, huyện Hớn Quản