Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

15/10/2021

7:30 - 11:30

Đài truyền hình Bình Phước, KP Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

19/10/2021

7:00 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài. Một phần ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

16/10/2021

6:00 - 6:15

Phường Long Phước, Phước Bình, TX Phước Long. Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

16/10/2021

6:00 - 16:00

Phường Long Phước, Phước Bình, TX Phước Long

16/10/2021

16:00 - 16:15

Phường Long Phước, Phước Bình, TX Phước Long. Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

19/10/2021

8:00 - 14:00

TBA Song Hỷ II, TBA Song Hỷ III

19/10/2021

8:00 - 15:00

Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

15/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

19/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Bom Bo, Đường Mười, Đắk Nhau, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

16/10/2021

7:00 - 16:00

Thôn Tân Bình, Tân Phú , Tân Long, Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

16/10/2021

8:00 - 11:30

DNTN Phúc Thành thôn Phú Hòa, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

17/10/2021

8:00 - 11:30

K/h Thu Tùng, thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

17/10/2021

8:00 - 8:30

Công ty TNHH Sam Woon Ind (1) ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

17/10/2021

8:00 - 10:00

Công ty TNHH Infac Vina (1) ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

17/10/2021

8:00 - 11:30

Công ty CP nước môi trường Bình Dương (1) ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

17/10/2021

8:40 - 10:40

Công ty TNHH SX TM Nhu Kim Thành, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

17/10/2021

10:10 - 10:40

Công ty TNHH Infac Vina (2) ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

17/10/2021

11:00 - 11:30

Công ty TNHH Infac Vina (3) ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

18/10/2021

8:00 - 8:30

TBA Đoàn Thị Sáu, ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

18/10/2021

10:00 - 10:30

TBA Công ty TNHH MTV SX Tinh bột mì Thành Công, ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

18/10/2021

10:40 - 11:20

Công ty TNHH SX TM Tài Anh, ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

18/10/2021

13:30 - 14:10

Tấn Lộc (Xưởng gỗ), ấp Hoà Vinh xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

18/10/2021

14:20 - 15:00

Công ty TNHH KHCN Môi trường Quốc Việt, ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 

19/10/2021

8:00 - 8:30

Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Thánh Tâm Cơ sở 2 ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

19/10/2021

8:40 - 9:10

Công ty TNHH MTV SX TM Lâm Phát, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

19/10/2021

9:20 - 9:50

Công ty TNHH Ngọc Giàu, ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

19/10/2021

10:00 - 10:30

Đội QLĐT huyện Chơn Thành - Đèn đường vòng xoay, ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

19/10/2021

10:40 - 11:20

Công t y CP ĐTXD CSHT Bình Phước - Trạm thu phí, ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

19/10/2021

13:30 - 14:10

Công ty TNHH Nam Sơn (2) ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 

19/10/2021

14:20 - 15:00

Công ty TNHH Nam Sơn, ấp Hoà Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

16/10/2021

7:00 - 17:00

TBA Thuận Bình thuộc NR Thuận Bình tuyến 473LN, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

17/10/2021

6:30 - 17:00

Xã Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Thuận, Lộc Thành, một phần xã Lộc Hưng, Lộc Thái, huyện Lộc Ninh. Đèn đường cửa khẩu Hoa Lư

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

19/10/2021

7:30 - 16:00

Ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

15/10/2021

6:30 - 16:30

Xã Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hòa, huyện Đồng Phú

17/10/2021

6:30 - 6:40

Xã Tân Tiến, Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Hưng, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

17/10/2021

6:30 - 7:30

Xã Tân Tiến, Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Hưng, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

15/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn Đắk Son, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

19/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn 9 xã Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

15/10/2021

7:30 - 11:30

Ấp Hưng Yên, Sóc Ứng, Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản