Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

13/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 1, 2, 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

13/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

13/11/2022

11:00 - 14:00

Một phần KP 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

13/11/2022

14:00 - 16:30

Một phần KP 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

15/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú; ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

15/11/2022

8:00 - 11:00

Công ty TNHH MTV chế biến gỗ Thiên Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

15/11/2022

13:00 - 14:00

Trung tâm y tế Công ty CP CS Đồng Phú, xã Thuận Phú huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

15/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần phường Thác Mơ; Sơn Giang; Long Thủy, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

15/11/2022

7:30 - 16:00

Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

14/11/2022

7:00 - 16:30

Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập