Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

17/4/2022

6:30 - 7:30

Một phần ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

18/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

19/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP Mỹ, KP Phú Xuân, KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

18/4/2022

7:50 - 8:45

TBA Hoài Châu; TBA Xuân Tèo

18/4/2022

8:30 - 10:30

TBA Đặng Văn Mãnh; TBA Minh Liên

18/4/2022

9:30 - 10:50

TBA Minh Thuận; TBA Hải Đăng Phát

18/4/2022

10:00 - 11:30

TBA Phan Ái Tuấn; TBA Đoàn Văn Thụ III-160

18/4/2022

13:15 - 14:30

TBA Phan Văn Bé; TBA Ngân hàng NNPTNT Phước Bình

18/4/2022

14:00 - 15:30

TBA Đặng Thị Tuyết Lan; TBA Bình Chánh

18/4/2022

15:00 - 16:00

TBA Thanh Tuyền; TBA Trịnh Thị Kim Nguyệt

18/4/2022

15:45 - 17:00

TBA Linh Hương; TBA khu TDTT

19/4/2022

7:50 - 8:45

TBA Trần Thị Lệ Viên (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

7:50 - 8:45

TBA Vũ Thanh Hiền (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

8:30 - 10:30

TBA Dương Văn Xy (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

8:30 - 10:30

TBA Sâm Nguyệt (III-250KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

9:30 - 10:50

TBA Tý Thảo (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

9:30 - 10:50

TBA Tuấn Phát (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

10:00 - 11:30

TBA Lợi Phát (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

10:00 - 11:30

TBA Huỳnh Ngọc Tuấn (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

13:15 - 14:30

TBA Lê Thị Ngọc Linh 2 (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

13:15 - 14:30

TBA Nga A (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân 

19/4/2022

14:00 - 15:30

TBA Nguyễn Thị Lâm (III-320KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân

19/4/2022

14:00 - 15:30

TBA Kiều Vân (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân

19/4/2022

15:00 - 16:00

TBA Huỳnh Văn Thọ (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân

19/4/2022

15:00 - 16:00

TBA Phan Ái Tạo (III-320KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân

19/4/2022

15:45 - 17:00

TBA Lưu Thanh Hải (3x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân

19/4/2022

15:45 - 17:00

TBA Phan Thanh Tâm (III-320KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

17/4/2022

7:30 - 15:00

Nhánh rẽ Trần Gia Phát, thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (mất điện 1 khách hàng)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

17/4/2022

7:00 - 16:30

Một phần ấp 3, 3A, 3B, 8, 9, 10 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

17/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần KCN Minh Hưng Hàn Quốc, ấp 3A, ấp 7 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

18/4/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tằng Hắch, Sóc Rul, xã An Phú, huyện Hớn Quản

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

17/4/2022

8:00 - 10:30

TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

18/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

19/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

19/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập