Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

17/5/2022

14:30 - 16:00

Một phần KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

17/5/2022

8:00 - 15:00

Khách hàng Huân Nam (Nguyễn Duy Thành) thôn 6, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

18/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Sóc Bế, Thanh Hà, Sóc Bưng, xã Thanh Phú, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

17/5/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

19/5/2022

7:30 - 16:30

Toàn bộ xã Bù Gia Mập; một phần xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập