Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

19/9/2022

7:45 - 8:45

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhạn, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng 

19/9/2022

9:00 - 9:45

Hộ kinh doanh Linh Văn Oanh, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

19/9/2022

9:15 - 10:15

Khách hàng Hoàng Phương, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

19/9/2022

10:00 - 10:45

Khách hàng Phúc Lộc Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

19/9/2022

11:00 - 14:00

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quảng, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

19/9/2022

13:00 - 14:30

Công ty Hà Giang, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 

19/9/2022

14:30 - 16:30

Khách hàng Tài Lộc, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

19/9/2022

15:00 - 16:00

Khách hàng Minh Anh, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

20/9/2022

7:30 - 8:30

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Quý, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

20/9/2022

7:30 - 11:30

Thôn 6, một phần thôn 7 xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

20/9/2022

8:00 - 9:30

TBA Dừng Chân Đại Nam, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

20/9/2022

8:45 - 9:45

Khách hàng Nguyễn Thị Hoa, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

20/9/2022

10:00 - 11:30

Khách hàng Tuấn Kiệt, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

20/9/2022

10:00 - 16:30

Công ty TNHH Nam Anh, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

20/9/2022

13:00 - 14:30

Công ty Hà Vy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

20/9/2022

15:00 - 16:00

TBA Nhà thờ tin lành, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

20/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

18/9/2022

8:00 - 10:00

Nhánh rẽ Công ty TNHH may mặc Ceau Liang, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

18/9/2022

8:00 - 10:00

Nhánh rẽ Công ty TNHH C&N Vina MHK (nhà máy XLNT) 3, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

18/9/2022

8:00 - 10:00

Công ty TNHH Han A Vina 2, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

18/9/2022

8:00 - 16:00

Nhánh rẽ Công ty TNHH Ham Vina, ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

18/9/2022

10:30 - 11:30

Nhánh rẽ Công ty TNHH Yakjin Intertex 2, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

18/9/2022

10:30 - 11:30

Nhánh rẽ Công ty TNHH Sam Woon Ind 1, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

20/9/2022

11:00 - 12:30

Một phần ấp 6 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành