Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

19/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP 3, 4, 5 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

20/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP 1 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

19/7/2022

7:30 - 15:00

Thôn Phước Quả, xã Phước Tín, TX Phước Long

19/7/2022

7:50 - 9:00

TBA Đèn đường Phước Bình 65B/04 (1x25KVA), KP 5 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

8:20 - 9:50

TBA Thu Nga, KP 6 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

9:00 - 10:50

TBA Khang Đạt, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

9:30 - 11:10

TBA Khang Đạt, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

10:00 - 11:30

TBA Nguyễn Thị Nga, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

13:15 - 14:30

TBA Nguyễn Thanh, KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

13:50 - 15:00

TBA Đặng Thị Thu, KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

14:30 - 15:00

TBA Lê Bá Trung, KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

15:00 - 16:30

TBA Nguyễn Khắc Vinh (1x50KVA), KP 8 phường Long Phước, TX Phước Long

19/7/2022

15:30 - 17:00

TBA Tổ 2 Nông trường 2 (1x25KVA) thôn 6, xã ĐaKia, huyện Bù Gia Mập

20/7/2022

7:50 - 9:00

TBA Miếu Bà Sơn Giang (1x50KVA), KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

20/7/2022

8:30 - 9:50

TBA Đèn đường Sơn Giang 1 (1x25KVA), KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

20/7/2022

9:00 - 10:00

TBA Chùa Phước Sơn (1x25KVA), KP Sơn Long, phường Sơn Giang, TX Phước Long

20/7/2022

9:30 - 11:00

TBA Đèn đường Cầu Suối Dung (1x15KVA), KP 1 phường Long Thủy, TX Phước Long

20/7/2022

13:15 - 14:30

TBA Trường cấp 2-3 Phước Long (1x25KVA), KP 2 phường Thác Mơ, TX Phước Long

20/7/2022

13:50 - 15:00

TBA Nguyễn Trọng Hữu (1x25KVA), KP 5 phường Thác Mơ, TX Phước Long

20/7/2022

14:30 - 15:30

TBA Huỳnh Tấn Minh (1x50KVA) thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

20/7/2022

15:00 - 16:30

TBA Phùng Văn Dự (1x25KVA) thôn Hưng Lập, xã Phước Tín, TX Phước Long

21/7/2022

7:50 - 9:00

TBA Tôn Văn Trung (1x50KVA), KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

21/7/2022

8:20 - 9:30

TBA Đinh Công Hòa (2x50KVA), KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

21/7/2022

9:30 - 11:00

TBA Lê Quang Trực (1x25KVA), KP 4 phường Phước Bình, TX Phước Long

21/7/2022

10:00 - 11:30

TBA Ðèn đường 25A (1x25KVA), KP Phước Trung, phường Long Phước, TX Phước Long

21/7/2022

13:15 - 14:30

TBA Công Hằng (1x50KVA), KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

21/7/2022

13:50 - 15:00

TBA Nguyễn Văn Long (1x50KVA), KP Phước Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

21/7/2022

14:00 - 15:30

TBA Minh Lộc (1x50KVA) thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

21/7/2022

14:30 - 16:00

TBA Lê Hữu Trung (1x50KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

21/7/2022

15:30 - 17:00

TBA Ðèn đường 12B/1 (1x25KVA) thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

19/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn 1 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Một phần thôn 3 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

20/7/2022

7:00 - 16:00

Thôn 5 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

21/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Đak Liên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

21/7/2022

13:00 - 16:00

Môt phần thôn Đak Xuyên, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

20/7/2022

7:30 - 16:00

Thôn 7, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

20/7/2022

8:00 - 8:45

TBA Cty TNHH Hoàng Diễm tuyến 477 Phước Long, xã Long Hưng, huyện Phú riềng

20/7/2022

9:00 - 10:20

TBA Cty TNHH SX TM XNK Đại Hoàng Kim tuyến 477 Phước Long, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

20/7/2022

10:30 - 11:30

TBA Cty TNHH MTV Mỹ Lê tuyến 477 Phước Long, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

20/7/2022

13:30 - 14:00

TBA Cty TNHH MTV Mỹ Lê tuyến 477 Phước Long, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

20/7/2022

15:15 - 16:00

TBA Trịnh Trung Biện tuyến 477 Phước Long, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

21/7/2022

8:00 - 9:00

TBA Cty TNHH CBĐ Nghĩa Thọ tuyến 477 Phước Long, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng

21/7/2022

9:10 - 10:00

TBA DNTN Hương Loan tuyến 477 Phước Long, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng

21/7/2022

10:20 - 11:20

TBA Đèn đường Phú Riềng tuyến 477 Phước Long, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

21/7/2022

13:00 - 14:20

TBA Văn phòng Cty cao su tuyến 477 Phước Long, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

21/7/2022

14:30 - 15:00

NR Thắng Thìn tuyến 477 Phước Long, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

21/7/2022

15:10 - 16:00

TBA Vũ Thị Huỳnh tuyến 477 Phước Long, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

19/7/2022

7:30 - 15:30

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần thôn Phước Sơn, toàn bộ thôn Bù KRoi, thôn 19/5, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

21/7/2022

7:00 - 16:00

Ấp 5, 6, 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành