Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

17/9/2021

7:30 - 8:20

TBA Đèn đường Hùng Vương tại đường Lê Duẩn nối dài, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

17/9/2021

8:30 - 9:20

TBA Đèn đường 20 tại đường Phú Riềng Đỏ, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

17/9/2021

9:30 - 10:20

TBA Đèn đường tại đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

17/9/2021

10:30 - 11:30

TBA Đèn đường 23 tại đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

17/9/2021

13:00 - 14:00

TBA Đèn đường Lê Quí Đôn, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

17/9/2021

14:15 - 15:00

TBA Đèn đường Lê Quí Đôn, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

17/9/2021

15:15 - 16:00

TBA Đèn đường QL 14 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

18/9/2021

7:30 - 8:30

TBA Đèn đường 39 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

18/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần KP Tân Bình, KP Xuân Bình, TP Đồng Xoài

18/9/2021

8:30 - 9:30

TBA Đèn đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

18/9/2021

9:30 - 10:30

TBA Đèn đường 89/1 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

18/9/2021

10:30 - 11:30

TBA CS Suối Cam 06/1 đường Vành Đai Suối Cam, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

18/9/2021

13:30 - 16:30

Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

19/9/2021

8:00 - 9:00

Một phần xã Đồng Tiến, và xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

21/9/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp 1 và ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

18/9/2021

8:00 - 15:00

Khu phố 5 phường Long Thủy, TX Phước Long

18/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Phước Tín, TX Phước Long

18/9/2021

8:00 - 15:00

Thôn Hòa Tiến, phường Thác Mơ

18/9/2021

8:00 - 15:00

Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

20/9/2021

7:50 - 8:45

TBA Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (III-160KVA) khu phố 6, phường Long Phước, TX Phước Long

20/9/2021

8:30 - 9:30

TBA Tuấn Trang (3x25KVA) khu phố 1, phường Phước Bình, TX Phước Long

20/9/2021

9:30 - 10:30

TBA Ngọc Khang (3x50KVA) khu phố 8, phường Long Phước, TX Phước Long

20/9/2021

10:00 - 11:30

TBA Minh Loan 3 (III-250KVA) khu phố 8, phường Long Phước, TX Phước Long

20/9/2021

13:15 - 14:45

TBA Duy Khang (3x50KVA) khu phố 9, phường Long Phước, TX Phước Long

20/9/2021

14:30 - 15:30

TBA Mai Văn Sâm (3x50KVA) khu phố 9, phường Long Phước, TX Phước Long

20/9/2021

15:20 - 16:00

TBA Nguyễn Văn Hùng (III-250KVA) khu phố 9, phường Long Phước, TX Phước Long

20/9/2021

15:20 - 17:00

TBA Nguyễn Công Thương (3x50KVA) khu phố Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

16/9/2021

7:30 - 15:00

Thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

18/9/2021

6:00 - 7:00

Xã Lộc Khánh, Lộc Điền, một phần xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh

18/9/2021

8:00 - 10:00

Khách hàng thuộc NR Phương Thảo, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

15/9/2021

7:00 - 17:00

Một phần thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

17/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

19/9/2021

8:00 - 10:30

Công ty TNHH Dream Textile (1), ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

19/9/2021

8:00 - 11:30

Công ty CP cấp nước môi trường Bình Dương (1), ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

19/9/2021

8:00 - 11:30

Nhánh rẽ Công ty Sam Woon Ind, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

19/9/2021

11:00 - 11:30

Công ty TNHH Sam Woon Ind (4), ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

20/9/2021

8:00 - 8:30

Nr Sơn Hà (VLXD), khu phố 1 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

20/9/2021

8:45 - 9:30

Nr Công ty TNHH Công nghệ môi trường Bình Phước Xanh, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

20/9/2021

9:45 - 10:30

Công ty TNHH Khánh Minh, khu phố 1 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

20/9/2021

10:45 - 11:30

Công ty TNHH Tôn An Thái (2), khu phố 3 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

20/9/2021

13:30 - 14:15

Nguyễn Thị Thùy Lan, ấp 2 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

20/9/2021

14:30 - 15:15

Công ty TNHH MTV TM DV Tấn Phúc (1), ấp 2 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

20/9/2021

15:30 - 16:30

Công ty CP ĐT XD CS HT Bình Phước (đèn đường), khu phố 5 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

21/9/2021

8:00 - 8:30

Công ty TNHH MTV Hòa Vinh, ấp 1 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

21/9/2021

8:45 - 9:30

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh tỉnh Bình Phước, ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

21/9/2021

9:45 - 10:30

Công ty CP ĐT XD CSHT KCN Chơn Thành (1) (Trạm đèn đường), ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

21/9/2021

10:45 - 11:30

Công ty TNHH TM DV Kim Ngoan, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

21/9/2021

13:30 - 14:15

Công Đoàn các KCN tỉnh Bình Phước (Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước), ấp 1 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

21/9/2021

14:30 - 15:15

Cơ sở Thành Đạt, ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

21/9/2021

15:30 - 16:30

HKD Nguyễn Xuân Thanh, khu phố Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành