Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

5/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 3, 4, Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

5/7/2022

13:30 - 16:00

Một phần KP Tân Tiến, Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

6/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

7/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

5/7/2022

7:30 - 15:00

Thôn Phước Yên, xã Phước Tín, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

5/7/2022

7:30 - 11:30

Thôn Đak Nung, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng

5/7/2022

13:00 - 17:00

Thôn 6 xã Đường 10, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

5/7/2022

8:00 - 16:00

TBA Công ty TNHH SX TM Bá Quỳnh thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

6/7/2022

8:00 - 16:00

Xưởng gỗ Hưng Long, NR nhà máy xi măng Bình Phước tuyến 471LN, ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

5/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

5/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

6/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

5/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

5/7/2022

13:00 - 15:00

Một phần thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

7/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập