Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

21/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

21/6/2022

7:30 - 16:00

Công ty CP nuôi trồng thủy sản Đông Thành, ấp 8 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài 

22/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Tân Bình, KP Xuân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

23/6/2022

6:00 - 17:00

Một phần xã Thuận Phú; xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng  

21/6/2022

7:00 - 16:30

Một phần thôn 2, toàn bộ thôn 9 xã Đức Liễu; toàn bộ thôn 7, 8 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

21/6/2022

7:00 - 17:30

Một phần thôn 5A, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

21/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 2 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

21/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

22/6/2022

7:00 - 16:30

Một phần TT Chơn Thành; Một phần xã Minh Thành; Một phần xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

21/6/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh

22/6/2022

7:00 - 16:30

Một phần xã Lộc Thiện; Lộc Thái; khu vực Thị trấn, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Long

23/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Thanh Hưng, Thanh Tuấn, xã Thanh Lương, TX Bình Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

21/6/2022

7:30 - 15:00

Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

23/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 2 Bù Bưng, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

23/6/2022

9:00 - 11:00

Môt phần TT Thanh Bình; xã Thiện Hưng; xã Hưng Phước; xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp