Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Đồng Búa, xã Thuận Lợi; ấp Bàu Cây Me, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

1/9/2021

7:30 - 14:00

Một phần khu phố 6 phường Long Phước, TX Phước Long

7/9/2021

7:30 - 11:00

Tổ 7 xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

1/9/2021

8:00 - 16:00

Thôn 1 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

5/9/2021

9:00 - 10:00

NR Rạng Đông Dương T473LN (trụ 309/107B/60/01/01 T473LN)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

1/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 9 xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản