Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

23/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Tân Trà, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

24/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Suối Đá Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

24/8/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

23/8/2022

7:50 - 9:30

TBA Bệnh viện Phước Long, KP 4 phường Long Thủy, TX Phước Long

23/8/2022

8:30 - 10:30

TBA Tô Thị Tuyết (3x50KVA) KP 4 phường Long Thủy, TX Phước Long

23/8/2022

9:00 - 11:00

TBA Thảo Vy (3x50KVA) KP 4 phường Long Thủy, TX Phước Long

23/8/2022

10:10 - 11:30

TBA Khách sạn A&Em (1x50KVA) KP 5 phường Long Thủy, TX Phước Long

23/8/2022

13:15 - 15:00

TBA Phúc Thịnh (3x50KVA) KP 3 phường Thác Mơ, TX Phước Long

23/8/2022

14:00 - 15:30

TBA Thịnh Sâm (1x50KVA) KP 3 phường Thác Mơ, TX Phước Long

23/8/2022

14:30 - 17:00

TBA Hồng Việt (1x50KVA) KP 2 phường Thác Mơ, TX Phước Long

24/8/2022

7:50 - 9:30

TBA Tân Tiến 2, KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/8/2022

8:30 - 10:30

TBA Trần Thị Anh Đào (3x50KVA) KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/8/2022

9:00 - 11:00

TBA Thanh Bình (3x50KVA) thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, TX Phước Long

24/8/2022

10:10 - 11:30

TBA Hoàng Văn Thủy (1x50KVA) KP Bình Giang 2, phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/8/2022

13:15 - 15:00

TBA Bơm nước 120/01 (3x50KVA) KP Bình Giang 2, phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/8/2022

14:00 - 15:30

TBA Đặng Tấn Bảy (3x50KVA) KP Bình Giang II, phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/8/2022

14:30 - 17:00

TBA Lê Thị Thu Dung (2x50KVA) thôn An Lương, xã Long Giang, TX Phước Long

25/8/2022

7:50 - 9:30

TBA Nga Hải (3x50KVA) KP Phước Vĩnh, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/8/2022

8:30 - 10:30

TBA Đặng Văn Tư (3x50KVA) KP Phước Sơn, phường Phước Bình, TX Phước Long

25/8/2022

9:00 - 11:00

TBA Hoàng Phát (III-160KVA) thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

25/8/2022

13:15 - 15:00

TBA Lê Minh Bảo (III-160KVA) thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

25/8/2022

14:00 - 15:30

TBA Gỗ Lạng Phước Lộc (III-160KVA) thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

25/8/2022

14:30 - 17:00

TBA Lân Loan (3x50KVA) thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

23/8/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn 3, toàn bộ thôn 4, 6, 11, 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

25/8/2022

6:00 - 6:30

Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

25/8/2022

6:00 - 7:00

Một phần xã Minh Hưng; toàn bộ TT Đức Phong; các xã Đoàn Kết; Thọ Sơn; Phú Sơn; Đồng Nai, huyện Bù Đăng

25/8/2022

6:00 - 16:30

Một phần khu Tân Hưng, khu Đức Hòa, TT Đức Phong; xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

25/8/2022

7:30 - 16:00

Một phần khu Hòa Đồng, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

25/8/2022

16:30 - 17:30

Một phần xã Minh Hưng; toàn bộ TT Đức Phong; các xã Đoàn Kết; Thọ Sơn; Phú Sơn; Đồng Nai, huyện Bù Đăng

25/8/2022

17:00 - 17:30

Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

25/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn 6 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

25/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần thôn 5A xã Long Hà, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

23/8/2022

6:00 - 8:00

Một phần xã Lộc Thiện; Lộc Tấn; Lộc Thái; TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

23/8/2022

6:00 - 11:30

Một phần xã Lộc Thuận; TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

25/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Lộc Thuận; TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành 

24/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

25/8/2022

7:30 - 11:30

Thôn 8, Đắk Á, Bù Rên, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

25/8/2022

13:00 - 16:00

Thôn 9, Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập