Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

8/11/2022

7:30 - 11:00

Một phần KP Thanh Bình, KP Tân Bình, KP Xuân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

7/11/2022

7:40 - 9:30

KP 5 phường Phước Bình, TX Phước Long

7/11/2022

15:00 - 17:00

KP 5 phường Long Phước; KP Bình Giang 2, phường Sơn Giang; thôn Bù Xiết, xã Long Giang, TX Phước Long

8/11/2022

9:30 - 11:30

Thôn Hiếu Đức, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng 

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

8/11/2022

8:00 - 11:30

K/h Nguyễn Đình Phát, thôn 7 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

8/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

6/11/2022

11:00 - 12:00

Xã Đa Kia; Bình Thắng; Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

8/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

8/11/2022

8:00 - 9:00

Công ty TNHH Ngân Phương Anh, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

6/11/2022

11:00 - 11:30

Một phần xã Đồng Nơ; xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản