Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

26/12/2022

8:30 - 10:00

Một phần ấp 7 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

27/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 8 TP Đồng Xoài

27/12/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

27/12/2022

5:30 - 7:30

Xã Lộc Hưng, Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

27/12/2022

5:30 - 17:30

Một phần xã Lộc Hưng, Lộc Thái, Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Thuận, Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Hoà, Lộc An, Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

27/12/2022

13:30 - 15:00

Một phần xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

27/12/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Thanh Hòa; một phần TT Thanh Bình; xã Thiện Hưng; xã Hưng Phước; xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

27/12/2022

15:00 - 16:00

Một phần xã Thanh Hòa; TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Nhánh rẽ năng lượng Palma

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

27/12/2022

8:00 - 11:00

Cty TNHH chế biến gỗ Bình Minh Com

27/12/2022

16:00 - 18:00

Cty TNHH kỹ thuật điện Bình Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

26/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

26/12/2022

10:30 - 11:30

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

26/12/2022

13:00 - 16:30

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

27/12/2022

8:00 - 16:00

Thôn 1 xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

27/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản