Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long 

25/9/2022

8:00 - 10:00

Một phần phường Phước Bình; phường Sơn Giang, TX Phước Long

27/9/2022

8:00 - 10:00

Phường Long Phước, TX Phước Long

27/9/2022

10:00 - 11:30

Phường Long Phước, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng 

27/9/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

25/9/2022

8:00 - 9:30

Công ty Sung Ju Vina 1, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

25/9/2022

8:00 - 9:30

Công ty TNHH Youngsung Vina, ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

25/9/2022

8:00 - 9:30

Công ty TNHH Quốc tế TK, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

25/9/2022

8:00 - 16:30

Công ty C.P chăn nuôi VN, ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

25/9/2022

9:00 - 10:00

Nhánh rẽ trại gà Tiến Thành, ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

25/9/2022

10:00 - 10:30

Trung tâm y tế huyện Chơn Thành (Bệnh viện đa khoa Chơn Thành), KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

25/9/2022

10:00 - 11:30

Công ty Sung Ju Vina 3, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

25/9/2022

11:00 - 11:30

Công ty Tân Việt Hàn, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

27/9/2022

8:00 - 8:30

TBA Cơ sở hạ tầng Bình Phước, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

27/9/2022

8:00 - 8:30

TBA Hà Thị Thu Trang (HKD), ấp 5 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

27/9/2022

8:00 - 8:30

TBA UBND xã Minh Lập - trạm bơm nước sinh hoạt, ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

8:00 - 8:30

TBA Niệm Phật Đường Tịnh Quang, KP 8 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

27/9/2022

8:40 - 9:10

TBA Đại lý vật Liệu xây dựng Thắng Phòng, ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

9:00 - 9:30

TBA Công ty ĐTXD CSHT BP - đèn đường, KP 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

27/9/2022

9:20 - 9:47

TBA Nguyễn Xuân Nhậm, ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

10:00 - 10:30

TBA Gara 5, ấp 1 xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

27/9/2022

10:00 - 10:30

TBA Công ty TNHH MTV Thiên Kim (nhà trọ Sơn Hà), ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

10:00 - 10:30

TBA Viễn thông Bình Phước, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

27/9/2022

11:00 - 11:30

TBA Đồng Thị Hoa, ấp 3 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

11:00 - 11:30

TBA Viễn thông Bình Phước, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

27/9/2022

11:00 - 11:30

TBA Đèn đường Nguyễn Văn Linh, ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

27/9/2022

13:00 - 13:30

TBA Nguyễn Hoàng Vũ, ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

13:00 - 13:30

TBA Châu Thanh Sang, KP 1 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

27/9/2022

13:00 - 13:30

TBA Nguyễn Dinh, ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

27/9/2022

14:00 - 14:30

TBA Lê Thọ Trình, ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

27/9/2022

14:00 - 14:30

TBA Cty cao su Minh Lập, ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

14:00 - 14:30

TBA Đèn đường khu hành chính huyện Chơn Thành, KP Trung Lợi thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

27/9/2022

14:40 - 15:00

TBA Nguyễn Thị Tú Nga, ấp 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

15:00 - 15:30

TBA Ngô Thị Lựu, ấp 4 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

27/9/2022

15:00 - 15:30

TBA Cao su Bình Long, ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

27/9/2022

15:00 - 15:30

TBA Hồ Thị Vinh, ấp 4 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

27/9/2022

15:20 - 15:50

TBA Cơ sở Thượng Phương, ấp 7 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/9/2022

16:00 - 16:30

TBA Nguyễn Thị Tố Nguyệt, ấp Bào Teng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

27/9/2022

16:00 - 16:30

TBA Karaoke Sơn Ca, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

27/9/2022

8:00 - 10:00

Ấp 54 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh