Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

21/9/2022

7:30 - 15:00

Một phần KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

21/9/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Nghĩa Bình; toàn bộ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

22/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần thôn 2 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

22/9/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP 8 thị trấn Chơn Thành; ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

24/9/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

21/9/2022

9:30 - 11:00

Toàn bộ thôn Đắk Son 1, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

22/9/2022

9:00 - 10:00

Một phần thôn 1, thôn 3, Cây Da, Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

23/9/2022

9:00 - 11:00

Một phần thôn Bình Đức, BuKRoi, Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

23/9/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản