Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

26/12/2021

6:00 - 6:15

Một phần xã Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

26/12/2021

7:00  17:00

Một phần phường Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Đồng, Tân Phú , Tiến Thành, TP Đồng Xoài. Xã Thuận Phú; xã Thuận Lợi; một phần ấp Cầu 2 xã Đồng Tiến; một phần xã Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

26/12/2021

17:15 - 17:30

Một phần xã Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

28/12/2021

7:30 - 15:00

Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

26/12/2021

8:00 - 8:30

Cty TNHH MTV Công nghệ mới Thịnh Phát, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

26/12/2021

9:00 - 9:30

Cty TNHH MTV sản xuất Minh Huy, ấp 6 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

26/12/2021

10:00 - 10:30

Nhà máy sản xuất găng tay cao su xuất khẩu, ấp 2 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

26/12/2021

11:00 - 11:30

TBA Nguyễn Minh Triết, ấp Xả Nạp, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản

28/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần KCN Chơn Thành thuộc ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

26/12/2021

6:00 - 13:00

TT Lộc Ninh, xã Lộc Thái, Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Tấn, Lộc Thiện, Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

26/12/2021

6:00 - 17:00

TT Lộc Ninh, xã Lộc Thái, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

26/12/2021

7:30 - 9:00

Ấp Phước Tâm, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

26/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

26/12/2021

7:30 - 11:30

Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản