Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

26/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần KP Tân Bình, KP Xuân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

26/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp 1, 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

27/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp 2, 3 xã Đồng Tiến; ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

28/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Thanh Bình, KP Tân Trà, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

26/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP 3, phường Phước Bình, TX Phước Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

26/7/2022

7:30 - 16:00

Thôn 10, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

27/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn 5A, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

27/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

28/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

28/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 7, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

26/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

27/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh