Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

27/11/2022

7:30 - 9:00

Một phần KP Phú Lộc, Phú Tân, Phú Cường, phường Tân Phú; KP Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

27/11/2022

9:30 - 11:00

Một phần KP Phú Mỹ, Phú Xuân, Phú Thanh, Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

27/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần KP Phú Mỹ, Phú Thanh, Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

27/11/2022

13:30 - 16:00

Một phần KP Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

27/11/2022

6:00 - 6:45

Thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, TX Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

29/11/2022

6:30 - 16:00

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

29/11/2022

7:30 - 8:00

Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

29/11/2022

8:30 - 9:00

Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

29/11/2022

9:30 - 10:00

Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

29/11/2022

10:30 - 11:00

Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

29/11/2022

11:10 - 11:30

Một phần TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

27/11/2022

7:00 - 9:00

Một phần TT Thanh Bình; xã Tân Thành; Tân Tiến, huyện Bù Đốp

27/11/2022

7:00 - 15:00

TT Thanh Bình; xã Thiện Hưng; Hưng Phước; Phước Thiện; Tân Tiến, huyện Bù Đốp

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

27/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

28/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản